Aanvullend pensioen

Wat is aanvullend pensioen?

Het aanvullend pensioen is het deel van jouw pensioen dat je ontvangt bovenop het wettelijk basispensioen (AOW). Jij ontvangt dit pensioen nadat je de pensioenleeftijd heeft bereikt. Er zijn verschillende manieren om aanvullend pensioen op te bouwen:

  • Via het werknemerspensioen
  • Zelf sparen voor extra pensioen

Hoe bouw je aanvullend pensioen op?

Werknemerspensioen
Het grootste deel van de werknemers in Nederland spaart aanvullend pensioen via de werkgever. Dit gebeurt meestal via een pensioenfonds of via een verzekeraar. De werkgever is echter niet verplicht om dit aan te bieden, tenzij deze onder een bedrijfstakpensioenfonds valt. De hoogte van de premie hangt van de pensioenregeling en de verhouding af. Soms betaalt de werkgever nog een deel van de pensioenpremie. Voor het deel dat je zelf betaalt, houdt de werkgever de premie in van jouw brutoloon. Je kunt dit zien als uitgesteld loon. De werkgever zorgt voor de afdracht aan het pensioenfonds of verzekeraar.

Zelf sparen voor extra pensioen
Biedt jouw werkgever jou geen mogelijkheid voor een aanvullend pensioen? Of ben jij een zelfstandige? Dan is het zaak om zelf voor extra pensioen te zorgen. Als je dit niet doet, zal je na het bereiken van de pensioenleeftijd alleen AOW ontvangen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je het pensioen dat jij via jouw werkgever opbouwt niet voldoende vindt en zelf nog voor een aanvulling wilt sparen. Er zijn verschillende manieren om zelf extra pensioen te sparen. Bijvoorbeeld via een lijfrentevoorziening, een eigen huis of spaargeld.

Lijfrente en jaarruimte

Jij kunt jouw pensioentekort beperken door de zogenaamde jaarruimte te gebruiken en te sparen via een lijfrentevoorziening. Jaarruimte is het bedrag dat je maximaal voor de belasting mag aftrekken van jouw inkomen als je een pensioentekort in een jaar hebt. Je kunt elk jaar de jaarruimte benutten, tot uiterlijk het kalenderjaar waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Voor een berekening van jouw fiscale ruimte kun je bij ons terecht.

Wil jij aanvullend pensioen opbouwen?

Neem dan contact op met de vermogensadviseur van DBA advies. Deze kan jou van alle informatie voorzien zodat jij later onbezorgd kunt genieten van jouw pensioen.
Maak een afspraak