Belangrijke informatie

Onder onderstaande kopjes vind je belangrijke informatie over DBA advies. Je kunt hier onder andere onze Algemene Voorwaarden of privacyverklaring downloaden.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw eigen gegevens. In onze privacyverklaring informeren wij jou hierover. Je vindt deze verklaring via deze link. Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vanaf 2013 betaal je zelf voor financieel advies. Dat betekent dat je een rekening ontvangt als je bijvoorbeeld financieel advies over een hypotheek van ons hebt gekregen. Door deze rekening weet je precies wat het advies jou kost en wat wij daarvoor doen. Dat je voor financieel advies moet betalen is niet nieuw, want financieel advies was nooit gratis. Voorheen waren deze kosten verwerkt in de prijs van het product. De financiële adviseur kreeg deze advieskosten dan terug via provisie van de bank of verzekeraar waar hij het product voor jou kocht. Deze wijze van belonen is per 1 januari 2013 niet langer toegestaan.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

DBA advies kan in volledige vrijheid de producten van een groot aantal verzekeraars en banken adviseren. Bij de selectie van partijen bij wie wij producten voor onze klanten inkopen, laten wij ons leiden door de kwaliteit van de product- en polisvoorwaarden enerzijds en de premie en kosten anderzijds. Het eerste uur is bij ons altijd bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor je ons hebt benaderd en wat wij voor jou kunnen betekenen. Na afloop kan je beslissen of en hoe je verder gebruik wilt maken van onze diensten. Het aantal uren dat aan het advies is te besteden is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen en de complexheid van het advies. Voorafgaand aan het adviestraject maken wij voor jou een inschatting van de kosten die wij in rekening zullen brengen. Zo weet je waar je aan toe bent en wat je van ons mag verwachten.

Vergelijkingskaart: waarvoor wordt een adviseur betaald?

Een adviseur bepaalt zelf de hoogte van zijn kosten en de werkzaamheden die daaraan zijn gekoppeld. De vergelijkingskaart bevat een overzicht van de kosten voor financieel advies en een beschrijving van de werkzaamheden van de financiële dienstverlener. Elke adviseur werkt met een standaard dienstverleningsdocument dat er daardoor bij elke adviseur of financieel dienstverlener hetzelfde uitziet. Het dienstverleningsdocument helpt jou hierdoor financieel dienstverleners met elkaar te vergelijken.

Ieder dienstverleningsdocument gaat uit van vijf stappen van financiële dienstverlening. Deze stappen geven op hoofdlijnen het proces weer dat je met een financieel dienstverlener kunt doorlopen en welke werkzaamheden de dienstverlener per stap voor jou verricht. Bij de eerste stap verdiept hij zich in jouw financiële situatie en bij de laatste stap komen de werkzaamheden aan de orde die hij al dan niet kan uitvoeren ná het sluiten van het product. Ook bevat het dienstverleningsdocument een schatting van de prijs voor de werkzaamheden. De prijs is een gemiddelde of een indicatie. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Afhankelijk van de adviesvraag zijn er verschillende vergelijkingskaarten. Die van DBA advies kan je hieronder downloaden:

Vergelijkingskaart Hypotheek
Vergelijkingskaart Opbouw Vermogen
Vergelijkingskaart Risico

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Als je een klacht hebt over onze dienstverlening, kan je deze voorleggen aan DBA advies. Wij zullen onze uiterste best doen om tot een goede oplossing te komen. Heb je binnen zes weken nog geen reactie van ons ontvangen of kan er geen oplossing worden gevonden? Dan kan jij je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het aansluitnummer van DBA advies is 300.002514. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kifid.nl.

Als DBA advies vinden wij het belangrijk dat je een goed inzicht hebt in de dienstverlening die wij jou bieden. De DBA advies Dienstenwijzer voorziet je van alle informatie welke wij jou conform de Wet Financiële Dienstverlening behoren te verstrekken. Download hier de complete tekst van de DBA advies Dienstenwijzer.

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van DBA advies van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kan je hier downloaden.

Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van consument en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt mede de hoogte van het vaste inkomen van onze medewerkers.

DBA advies spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. DBA advies behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt DBA advies geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan DBA advies geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

DBA advies garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

DBA advies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.