Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over hypotheken. Heb je een andere vraag over jouw hypotheek of over het afsluiten van een nieuwe hypotheek? Bel of mail ons gerust.

Een hypotheek is een lening die je afsluit om een eigen huis te kunnen kopen. Gedurende de looptijd van de hypotheek betaal je maandelijks een bedrag aan hypotheekrente, een bedrag voor de aflossing en eventueel premie voor de verzekeringen.

Wanneer je een nieuwe hypotheek afsluit, kan je kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. In sommige gevallen is een aflossingsvrije hypotheek ook nog mogelijk.

Annuïteitenhypotheek
De annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij de aflossing en rente wordt berekend over de gehele looptijd en verdeeld over het aantal maanden. Voordeel hiervan is dat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt aan de hypotheek. Binnen het vaste bedrag per maand betaal je in de eerste periode meer rente en minder aflossing, maar geleidelijk verandert die verhouding. Omdat je in het begin meer rente betaalt dan later, kan je in het begin meer rente aftrekken van de loonbelasting. Dat betekent dat jouw netto kosten aan de hypotheek in het begin lager zijn dan later. Een dergelijke ontwikkeling van maandlasten kan gunstig zijn als je een soortgelijke ontwikkeling voorziet in jouw inkomen.

Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek wordt de aflossing gelijkmatig verdeeld over de looptijd van de hypotheek. De rente zal direct afhankelijk zijn van het openstaande bedrag op de lening. Bij deze hypotheekvorm zullen jouw maandlasten in het begin hoog zijn en geleidelijk minder hoog worden.

Aflossingsvrije hypotheek
Heb je in het verleden al een hypotheek gehad? Dan kan je vaak ook nog een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Bij deze vorm ben je de bank tijdens de looptijd alleen rente verschuldigd. Wij vertellen jou hier graag meer over.

Over een hypothecaire lening moet je, net als bij iedere andere lening, rente betalen. De ontvangen rente wordt door de bank gebruikt om winst te maken, maar ook om risico’s af te dekken. Omdat er verschillende risico’s zijn, hanteren de banken verschillende rentetarieven bij verschillende producten.

Ook de duur van de lening geeft bepaalde risico’s. Wanneer je elke maand rente betaalt op basis van het huidige rentetarief, loopt de bank geen risico’s. Maak je langlopende afspraken over de te betalen rente? Dan moet de bank het rentetarief voorzien van een ‘opslag’ om eventuele kosten in de toekomst te dekken.

Hoe komt de rente tot stand?
De stand van de rente wordt bepaald door twee kengetallen: de marktrente en de kapitaalrente. De rentes worden laag gehouden om een economie te stimuleren of hoog om een economie te belasten (en daarmee het Europese evenwicht te bewaren). Een vuistregel is dat de hypotheekrente omhoog gaat als de koopkracht en werkgelegenheid toenemen en omlaag als er een economische recessie dreigt.

Het belang van de marktwaarde
Banken nemen risico’s met het afsluiten van een hypotheek. Hoe lager de schuld ten opzichte van de marktwaarde van jouw woning is, des te lager het risico is dat de bank loopt. Het is namelijk mogelijk dat jouw huis bij een (gedwongen) verkoop niet voor het getaxeerde bedrag verkocht kan worden. Bijvoorbeeld omdat de huizenprijzen zijn gedaald. De bank zal dus een kleine opslag maken in de rente om dat risico af te dekken. Hoe hoger de schuld ten opzichte van de marktwaarde, hoe meer renteopslag.

Als je een hypotheek afsluit, dan kan je kiezen voor een rentevaste periode van een aantal jaren en/of voor variabele rente. Elke bank geeft jou deze keuze. Het principe hiervan is eenvoudig. Als je ‘afspreekt’ welke rente je betaalt over het geleende bedrag, moet je ook afspreken hoe lang die afspraak duurt. Omdat de rente per dag kan veranderen, biedt het ‘vastzetten’ van de rente een zekerheidsvoordeel. De bank zal bij een langdurende afspraak over de rente zijn risico willen afdekken. Daarom vragen vrijwel alle banken een hogere rente bij een lange rentevastperiode dan bij een kortere rentevastperiode.

De variabele rente is in feite een rentevastperiode van één maand. Hierbij kijkt de bank steeds naar de kapitaalrente en bepaalt elke dag de nieuwe rentetarieven.

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Wanneer het geleende bedrag wordt gegarandeerd als er betalingsproblemen zijn, hoeft de bank geen risico in te dekken en hanteren zij een lagere rente.

Eén van de voorwaarden is dat jouw hypotheek ten hoogste € 405.000 bedraagt. Maak je gebruik van energiebesparende voorzieningen? Dan kan dit bedrag met 6% worden verhoogd naar €429.300. Sinds 1 januari 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Lees meer over Nationale Hypotheek Garantie op www.nhg.nl.

Dat is onder andere afhankelijk van jouw inkomen en hypotheekverleden. Via deze tool kan je een globale indicatie maken van jouw maximale hypotheek. Heb je een hypotheek afgesloten of verhoogd ná 2012? Dan raden wij jou aan contact met ons op te nemen. Sinds 1 januari 2013 zijn nieuwe fiscale regels ingevoerd, die van grote invloed kunnen zijn op jouw maximale hypotheek. De indicatie die de berekeningstool jou geeft, biedt geen enkele garantie voor de haalbaarheid van een hypotheekaanvraag.

Ja, dat kan. De bank kijkt bij het bepalen van jouw maximale hypotheek naar jouw inkomen uit AOW en pensioen. In sommige gevallen kunnen inkomsten uit aanvullend pensioen, zoals een lijfrente, ook worden meegenomen in de berekening.

Bereik je de AOW-leeftijd binnen 10 jaar? Dan neemt de bank jouw toekomstig pensioeninkomen ook mee in de berekening voor het bepalen van jouw maximale hypotheek.

Kijk voor meer informatie op onze pagina ‘Hypotheek voor senioren‘.