Bedrijf

DBA advies is een financieel advieskantoor in de breedste zin van het woord. Wij adviseren, bemiddelen en beheren al jouw financiële zaken en voorzieningen. Wij willen je ontzorgen door samen met jou de risico’s, jouw wensen en doelstellingen in kaart te brengen om vervolgens een passende oplossing aan te bieden. Ook in de periode erna zullen wij regelmatig samen met jou nagaan of de risico’s gewijzigd zijn en of de getroffen voorzieningen nog steeds aansluiten op jouw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen.

​Je kunt bij ons terecht voor voorzieningen voor jou als ondernemer, jouw onderneming en voor jouw personeel. Hieronder staat een overzicht van de meest voorkomende verzekeringen. Heb je een vraag over één van de onderstaande verzekeringen of wil je graag een afspraak maken, neem dan contact met ons op.

In en om het gebouw

Als ondernemer loop je risico’s met jouw zakelijke bezittingen, zoals jouw bedrijfsgebouw en inventaris. De onderstaande bedrijfsverzekeringen vangen onverwachte kostenposten op van deze bezittingen na een schade waarmee je de continuïteit van jouw onderneming waarborgt.

Rechten & Plichten

Waar gewerkt wordt, kunnen ook fouten worden gemaakt. Als je hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, dan kan dat behoorlijke financiële gevolgen hebben. Het afsluiten van een goede aansprakelijkheidsverzekering neemt dit risico weg. Ook kun je als ondernemer te maken krijgen met een juridisch geschil. Het is dan prettig dat je snel juridisch advies kunt inwinnen bij een rechtsbijstandsverzekeraar en als dat nodig is door hen wordt bijgestaan.

Bedrijfsschade

Een forse schade, zoals een brand, heeft een behoorlijke impact op jouw bedrijf. Naast materiele schade lijdt je ook financiële schade. De vaste lasten gaan gewoon door terwijl de inkomsten dalen. Het kan vele maanden of soms jaren duren voordat de verdiensten weer op peil zijn. Ook een cyberaanval kan financiële gevolgen hebben. Je kunt aansprakelijk worden gesteld als gevolg van een datalek, maar ook het bedrijfsproces kan stil komen te liggen als jouw computerapparatuur door een hacker gegijzeld wordt. Gelukkig zijn er verzekeringen waarmee je deze risico’s kunt afdekken.

Vervoer & Transport

Als eigenaar van een vervoermiddel loop je verschillende risico’s. Zo kan jouw voertuig gestolen worden of kan je een schade bij iemand anders veroorzaken. Ook tijdens het transport loop je het risico dat jouw goederen beschadigd raken. Dit kan oplopen tot een behoorlijk bedrag.

Voor de ondernemer

Als ondernemer loop je het risico om door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt te raken. Wanneer je niet meer kunt werken, loopt jouw inkomen snel terug. Het is ook belangrijk om na te denken over later. Wat zijn de gevolgen als je komt te overlijden of hoe ziet jouw inkomenssituatie eruit als je met pensioen gaat.

Personeel

Je bedrijf draait op gezonde medewerkers. Soms wordt een medewerker arbeidsongeschikt. Je betaalt dan de eerste twee jaar het salaris (gedeeltelijk) door. Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft niet alleen gevolgen voor jou als werkgever, maar ook voor de zieke medewerker. Als goed werkgever zorg je dan ook goed voor je personeel. Met de onderstaande verzekeringen dek je niet alleen jouw financiële risico’s af, maar laat je als werkgever ook zien dat je de arbeidsongeschikte medewerker financieel niet in de kou laat staan.