Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als ondernemer of zzp’er zorg je voor je eigen inkomen. Dat is wat jou een ondernemer maakt, maar dat kan ook risico’s met zich meebrengen. Wanneer je door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, loopt jouw inkomen snel terug. Hoe houd je dan je bedrijf en je gezin draaiende?

 • Voor ondernemers
 • Inkomen na ongeval of bij ziekte
 • Uitgebreide vergelijking
 • Premie fiscaal aftrekbaar

Voor werknemers in loondienst zijn er regels die ervoor zorgen dat zij toch een inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt zijn. Voor zelfstandig ondernemers gelden deze regels niet. Zij moeten zelf zorgen voor een inkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Dat kan met een individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

De AOV is een verzekering voor ondernemers. Hieronder vallen ook:

 • directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)
 • zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
 • vrije beroepsbeoefenaren

Als je arbeidsongeschikt raakt, ben je met een AOV verzekerd van een uitkering. Wat je precies verzekert, kies je zelf. Bijvoorbeeld:

Welk bedrag verzeker je?
De hoogte van het bedrag dat je kunt verzekeren, hangt af van jouw inkomen of van jouw verwachte inkomen als je een startende ondernemer bent.

Na hoeveel dagen wil je een uitkering krijgen?
Elke AOV heeft een eigen risicoperiode. Deze periode is minimaal 14 dagen en maximaal 2 jaar. Hoe langer de periode hoe lager de premie.

Tot wanneer wil je dat de uitkering doorloopt?
Je krijgt een uitkering zo lang als je arbeidsongeschikt bent. De uitkering stopt uiterlijk op de eindleeftijd die je met jouw verzekeraar afspreekt. Vaak komt dit overeen met de wettelijke pensioenleeftijd.

Vanaf welk percentage van arbeidsongeschiktheid wil je een uitkering krijgen?
Dit hangt af van de uitkeringsdrempel die je kiest. Meestal krijg je een uitkering als je ten minste 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor een hogere uitkeringsdrempel. De premie wordt dan lager.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?
Je bent arbeidsongeschikt als je niet goed meer kunt werken door een ziekte of een ongeval. Een verzekeraar kijkt hierbij welke werkzaamheden je wel en niet kunt doen binnen jouw bedrijf (beroepsarbeidsongeschiktheid). Bij sommige verzekeraars kun je ook kiezen op beoordeeld te worden op basis van passende arbeid. De verzekeraar kijkt dan niet alleen naar jouw huidige beroep of bedrijf, maar ook naar de mogelijkheden buiten jouw bedrijf die passen bij jouw opleiding en werkervaring.

Voor deze verzekering vul je een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Vaak is dit voldoende. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan de verzekeraar extra medische gegevens opvragen. Ook kan de verzekeraar een medisch onderzoek door een arts vragen. Dit gebeurt meestal als je een hoog bedrag wilt verzekeren. Je moet hier dan wel toestemming voor geven.

Hoeveel premie je betaalt, hangt onder andere af van:

 • jouw leeftijd
 • jouw beroep
 • het verzekerd bedrag
 • wel of geen indexering van het verzekerd bedrag en/of de uitkering
 • de eigen risicoperiode
 • de eindleeftijd
 • de uitkeringsdrempel
 • de manier waarop je voor arbeidsongeschiktheid bent verzekerd (beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid)

De uiteindelijke premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Je hebt een grote keuze uit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van verschillende verzekeraars. Elke dekking heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor jou is het zeer belangrijk dat je die dekking kiest die past bij jouw specifieke situatie. Onze taak is jou te helpen die arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen die goed aansluit bij jouw individuele situatie. Hierbij doorlopen wij de volgende 5 stappen:

Inventariseren
In kaart brengen van jouw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Hiervoor maken wij gebruik van een klantprofiel.

Analyseren
Het bepalen van de uitgangspunten van de verzekering en het maken van een selectie van mogelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die passen bij jouw situatie. Hierbij vergelijken wij ongeveer 6 verzekeraars.

Advies
Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke dekking, bij welke verzekeraar en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij jouw wensen en doelstellingen.

Bemiddeling
Indienen van de aanvraag en gezondheidsverklaring om de geadviseerde verzekering aan te vragen bij de verzekeraar.

Beheer
Na het aangaan van de verzekering onderhouden wij jouw verzekering. Hierbij kun je denken aan het jaarlijks controleren of de uitgangspunten nog overeenkomen met jouw wensen, periodiek controleren of de premie nog marktconform is en de begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.

 • 1 op de 10 ondernemers arbeidsongeschikt raakt?
 • 8 op de 10 ondernemers daar niets voor heeft geregeld?
 • de premie fiscaal aftrekbaar is?
 • burn-outklachten en rugklachten de meest voorkomende klachten zijn?
 • een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanaf 2024 waarschijnlijk verplicht wordt gesteld?

Wilt u meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier