Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA)

Een nieuwe regeling waarbij WA-schade kan worden behandeld door de eigen verzekeraar

Verzekeraars hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw soort afhandeling van autoschades. Het resultaat hiervan is de Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA), die met ingang van juli 2021 in werking treedt. Als een andere automobilist schade aan jouw auto veroorzaakt, biedt deze regeling onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om de schade te laten behandelen door jouw eigen verzekeraar. Dit kon al als je volledig casco verzekerd was. Met de komst van de DSA kun je je eigen verzekeraar ook benaderen als je alleen voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd bent.

Hoe werkt de DSA regeling?

Is er sprake van een aanrijding tussen jouw personenauto en een ander motorrijtuig? Dan meldt iedere partij de schade bij zijn eigen verzekeraar. Ben je alleen WA verzekerd? Dan hoef je, als er gebruik wordt gemaakt van de DSA regeling, dus niet meer bij de verzekeraar van de wederpartij aan te kloppen. In plaats daarvan handelt jouw eigen verzekeraar de schade af. De voorwaarde hierbij is wel dat de schuldvraag vaststaat.

Wat verandert er?

DSA biedt een nieuwe mogelijkheid voor het afhandelen van schade. Er verandert verder niks aan jouw eigen autoverzekering. Kies je ervoor om de schade bij je eigen verzekeraar te melden? Dan beoordeelt jouw eigen verzekeraar of de wederpartij ook echt aansprakelijk is. Als dat het geval is, bepaalt jouw verzekeraar de omvang van jouw schade en ontvang je van je eigen verzekeraar een schade-uitkering. Je kunt er overigens nog steeds voor kiezen om de schade toch in te dienen bij de verzekeraar van de wederpartij.

Niet alle verzekeraars zijn er met ingang van juli 2021 administratief al op ingericht om de regeling te kunnen uitvoeren. We verwachten dat dit in de loop van 2021 volgt.

Geldt deze regeling voor alle aanrijdingen?

Nee. Deze regeling geldt uitsluitend voor verzekerden met een particulier gebruikte personenauto waarbij alleen materiële schade is ontstaan. De aanrijding kan met alle soorten motorrijtuigen zijn, ook indien deze zakelijk worden gebruikt. Je kunt bij letselschade dus geen beroep doen op de DSA regeling. Daarnaast moet er sprake zijn van een duidelijke schuldvraag, bijvoorbeeld een situatie waarbij de wederpartij tegen jouw geparkeerd staande auto is aangereden. Maar ook aanrijdingen waarbij sprake is van gedeelde aansprakelijkheid komen in aanmerking voor deze regeling, zolang de verdeling van de schuld maar vaststaat.

Is er een buitenlandse partij bij de aanrijding betrokken, dan geldt deze regeling ook niet. Je kunt de schade alleen indienen bij je eigen verzekeraar als jouw eigen verzekeraar en de verzekeraar van de wederpartij meedoen aan DSA.

Is er sprake van een totaal verlies situatie? Dan heb je bij jouw eigen verzekeraar te maken met bedrijfsregeling 16 die regelt dat in geval van totaal verlies het eigendom van de auto wordt overgedragen aan de verzekeraar. Is er een vermoeden dat de auto total loss is en wil je de auto eventueel blijven gebruiken als dat mogelijk is? Dan is het goed om met jouw verzekeraar te overleggen of het raadzaam is om gebruik te maken van de DSA regeling.

Wordt de rechtsbijstandverzekering verkeer overbodig?

Zeker niet! Als er discussie over de aansprakelijkheid ontstaat, dan kun je dit altijd nog voorleggen aan jouw rechtsbijstandsverzekeraar. Omdat de DSA regeling alleen materiële schade regelt kun je voor het verhalen van letselschade jouw rechtsbijstandverzekering nog steeds goed gebruiken. Ook als je juridische bijstand wilt wanneer iemand jou aansprakelijk stelt voor een schade, kan een rechtsbijstandverzekering je helpen.

Heb ik nog steeds een inzittendenverzekering nodig?

Een inzittendenverzekering vergoedt bij een aanrijding de schade voor jou, je passagiers en hun spullen zonder naar de schuldvraag te kijken. Zoals we hebben gezien, speelt bij de DSA regeling de schuldvraag nog steeds een rol. Daarnaast geldt de DSA regeling niet voor letselschades. Het is dus nog steeds verstandig om een inzittendenverzekering te hebben.

Kort samengevat

DSA biedt voor WA-verzekerden de mogelijkheid om een schade, waarvoor een bestuurder van een ander motorrijtuig (deels) aansprakelijk is, via de eigen verzekeraar te laten afhandelen. In bepaalde situaties is het niet mogelijk om gebruik te maken van de DSA regeling en in sommige situaties kan het niet verstandig zijn om een schade op deze wijze te laten afhandelen. Heb je schade en vraag je je af of deze afgehandeld kan worden door middel van de DSA regeling? Wij informeren en adviseren je graag.

Dit bericht is geplaatst op 15-06-2021