Compagnonsverzekering

Je hebt samen met een of meerdere compagnons een goedlopende onderneming. Tien tegen één dat je de zaakjes goed voor elkaar hebt als het gaat om de bedrijfsrisico’s die je loopt. Brand, inbraak en diefstal, rechtsbijstand en aansprakelijkheid, debiteurenrisico, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Je hebt het allemaal goed afgedekt. Maar heb je ook nagedacht over het risico van overlijden van één van de compagnons? Als een compagnon overlijdt, betekent dat vaak dat diens aandelen naar zijn of haar erfgenamen gaan. Het terugkopen van deze aandelen door de achterblijvende compagnon(s) kan een kostbare aangelegenheid zijn. De overlijdensrisicoverzekering als compagnonsverzekering biedt uitkomst.

Overlijdensrisicoverzekering voor compagnons

Wanneer één van de compagnons overlijdt, willen diens erfgenamen de waarde van diens aandeel in de onderneming uitgekeerd zien. Deze waarde zit echter vaak in voorraden, inventaris en goodwill. Het ontbreekt dan aan liquiditeit om de erfgenamen direct uit te kopen. Je kunt aankloppen bij de bank voor financiering.  En je kunt ook kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering voor compagnons. Een veel voordeliger, flexibeler oplossing die geen extra druk legt op de continuïteit van jouw onderneming. Ook wel compagnonsverzekering genoemd.

Een compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) op het leven van de compagnon. De langstlevende compagnon krijgt dan het verzekerde bedrag uitgekeerd.  Die kan de uitkering gebruiken om de erfgenamen uit te kopen. Hiervoor is dan geen extra financiering bij de bank nodig. Zo kun je zonder financiële zorgen het bedrijf voortzetten.

Compagnonsverzekering in de BV of daarbuiten?

De compagnonsverzekering kun je binnen de BV of daarbuiten afsluiten. Aan elke keuze zijn voor- en nadelen verbonden. Stel, je hebt een onderneming met twee andere compagnons. Je hebt dan de volgende mogelijkheden om het risico van overlijden van één van de drie compagnons te verzekeren:

Optie 1: Verzekering in de BV

De BV sluit drie aparte polissen met op elke verzekering een andere compagnon. De BV is dan de premiebetaler en de begunstigde.

Voordelen:

 • De premie is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
 • De uitkering valt toe aan de BV. Het geld kun je aan het uitkopen van erfgenamen en/of besteden aan het aanstellen van een vervanger voor de overleden compagnon.

Nadelen:

 • De uitkering maakt onderdeel uit van het resultaat van de onderneming. Hier betaal je belasting over.
 • Wanneer je kapitaal uit de onderneming haalt om erfgenamen uit te kopen, is hierover dividendbelasting verschuldigd.
 • Om de nadelen van belasting te compenseren, moet je het verzekerd bedrag wellicht verhogen. Hiermee gaat ook de premie omhoog.

Optie 2: privéverzekering

Twee compagnons sluiten in privé een verzekering af op het leven van de derde compagnon. In dat geval bestaat de compagnonsverzekering uit 3 verzekeringen:

 1. Compagnon A + B sluiten een verzekering op het leven van C;
 2. Compagnon A + C op het leven van B;
 3. Compagnon B + C op het leven van A.

De verzekeringnemers op elke polis zijn ook de premiebetalers en de begunstigden.

Voordelen:

 • Er is geen erfbelasting verschuldigd omdat je niets aan de nalatenschap onttrekt.
 • De uitkering is flexibel. Het geld kun je aan het uitkopen van erfgenamen besteden en/of aan het aanstellen van een vervanger voor de overleden compagnon.

Nadelen:

 • De premie van een compagnonsverzekering is niet aftrekbaar voor de compagnon(s) en dien je uit het privévermogen te voldoen.
 • De uitkering van een compagnonsverzekering valt toe aan privépersonen, zij kunnen deze naar eigen inzicht besteden. Bij een verschil van inzicht tussen de overgebleven compagnons kan dit tot extra risico’s leiden.

Wilt u meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier