Container- en traileraansprakelijkheids­verzekering

Heb je een transportbedrijf of een ander bedrijf in logistieke dienstverlening? Dan kan het zijn dat je opleggers, trailers of containers in bezit hebt of van anderen huurt. Die kunnen tijdens het gebruik beschadigd raken. Daarvoor kun je volgens de huurovereenkomst als ondernemer aansprakelijk zijn. Een container-/traileraansprakelijkheids­verzekering biedt dan uitkomst.

Wat is verzekerd?
Deze verzekering dekt schade of verlies aan eigen containers, trailers en opleggers en/of containers, opleggers en trailers die gehuurd of geleend zijn. Schade door onder meer brand, verkeersongelukken of (poging tot) diefstal wordt gedekt. Bij huren of lenen wordt de schade vergoed wanneer je een overeenkomst hebt met de eigenaar over de aansprakelijkheid voor schade.

Dekkingen
Je kunt kiezen voor twee verschillende dekkingen:

Beperkt casco
Met de dekking Brand en Diefstal is schade aan de container of oplegger door brand of diefstal verzekerd.

Volledig casco
Met deze dekking verzeker je jouw container, trailer of oplegger, naast de dekking Brand en Diefstal, ook voor andere schade van buitenaf, zoals natuurgeweld, storm en vandalisme. En voor schade door eigen toedoen, onder andere een botsing. Je bent ook verzekerd voor schade aan je banden, maar niet als gevolg van slijtage of eigen gebrek.

  • Vergelijking verzekeraars
  • Eigen en gehuurde objecten
  • Ruime dekking
  • Dekkingsgebied naar keuze