‘Cybercrime overkomt ons toch niet’

Cybercrime wordt wereldwijd gezien als één van de grootste bedreigingen voor het bedrijfsleven. De laatste tijd komt deze nieuwe misdaadvorm steeds dichterbij. Afgelopen periode waren de cybercriminelen weer volop in het nieuws. De online criminelen gijzelden bestanden van bedrijven en vroegen losgeld om weer toegang te kunnen krijgen tot hun eigen data.

Het is daarom van belang dat je als bedrijf twee belangrijke stappen zet, namelijk investeren in goede IT-beveiliging, dit is echter nooit 100% betrouwbaar, en het regelen van een vangnet in de vorm van een cyberriskverzekering. Vooral MKB’ers zijn een makkelijk doelwit. Grote bedrijven zijn al steeds meer zijn doordrongen van de cybergevaren en hebben gekozen voor een deugdelijk beveiligingssysteem. MKB’ers hebben de beveiliging vaak niet beter geregeld dan de gemiddelde particulier. Daarnaast haalt het niet vaak het nieuws als een kleinere organisatie bestolen of gehackt wordt, waardoor hackers rustig verder kunnen gaan zonder al te veel media-aandacht.

Enkele cijfers op een rij

“Het overkomt mij toch niet!”, is een veelvoorkomende uitspraak. Helaas is de realiteit dat het iedereen kan overkomen. 98% van alle bedrijven zijn het slachtoffer van een datahack of een poging daartoe.

  • De totale schade aan auto’s in Nederland is op jaarbasis jaar 2,9 miljard euro. De schade naar aanleiding van cybercriminaliteit 10 miljard;
  • 29% van de bedrijven is op frequente basis onderhevig aan een cyberaanval;
  • 24% van de bedrijven loopt schade en dataverlies op;
  • 20% van de aangevallen bedrijven ervaren hierna een inkomsten- of reputatieverlies.

De risico’s als gevolg van cybercrime zijn op te delen in bedrijfsrisico’s en aansprakelijkheidsrisico’s.

Bedrijfsrisco’s
In de eerste plaats loop je als bedrijf zelf een risico, ook wel eigen schade genoemd. Hierbij kun je denken aan bedrijfsvoering die stil komt te liggen en data-inbreuk. Bij data-inbreuk verliest een bedrijf naast kostbare klantgegevens ook goodwill en loopt het imagoschade op. Andere bedrijfsrisico’s zijn cyberafpersing en hackerschade. In het laatste geval zitten de schade en kosten in het herstel van de website, intranet, netwerk, computersysteem en bijbehorende programma’s.

Aansprakelijkheidsrisico’s
Organisaties lopen aansprakelijkheidsrisico’s wanneer ze beschikken over persoons- of betaalkaartgegevens van hun relaties of wanneer ze grote hoeveelheden gegevens van derden verwerken. Dit zijn risico’s die op de traditionele aansprakelijkheidsverzekeringen niet of nauwelijks zijn gedekt. Het is daarom van belang om goed in kaart te (laten) brengen welke aansprakelijkheidsrisico’s je als bedrijf loopt en in hoeverre deze risico’s zijn afgedekt met een verzekering.

Belangrijkste redenen om een cyberriskverzekering af te sluiten

De vier belangrijkste redenen om een cyberriskverzekering af te sluiten:

1. Cybercrime

Cybercrime is de snelst groeiende vorm van misdaad van de laatste jaren. Omdat ons leven zich steeds meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. Verlies van data en hacking zijn een paar voorbeelden en deze risico’s zijn niet of maar voor een deel gedekt onder traditionele verzekeringen. De cyberriskverzekering biedt wel een uitgebreide dekking tegen deze risico’s.

2. Afhankelijkheid van systemen

Systemen zijn cruciaal voor het bedienen van klanten, maar stilstand is niet gedekt door de standaard verzekeringen. Een hackaanval, computervirus of (kwaadaardige) handeling van een werknemer kan voor onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden zorgen. Online en/of offline omzetderving wordt door de cyberriskverzekering vergoed.

3. Draagbare apparaten

De komst van draagbare apparaten en de mogelijkheid om thuis te werken heeft het leven een stuk makkelijker gemaakt voor velen van ons. Echter, deze nieuwe manier van werken betekent ook dat belangrijke en vertrouwelijke gegevens kunnen worden gestolen of gemakkelijker verloren worden. Bovendien zijn de apparaten zelf het doelwit met een groeiend aantal virussen. De cyberriskverzekering dekt de kosten die gepaard gaan met een data-inbreuk via draagbare apparaten.

4. Data zijn waardevol

We hebben meer data dan ooit tevoren en vaak zijn deze gegevens van onze klanten en leveranciers. Gegevens van derden zijn waardevol. Je kunt aansprakelijk worden gesteld als je deze gegevens verliest ongeacht de oorzaak. Met de juiste cyberriskverzekering worden de eigen kosten en de schade van derden als gevolg van verlies van data en/of inbreuk op privacy vergoed.

Risico’s inzichtelijk maken
Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit is het van belang om de risico’s goed in kaart te brengen. Steeds meer verzekeraars bieden een passende cyberriskverzekering aan. Zo heb je al een cyberriskverzekering voor circa € 200,- per jaar. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. Wij zijn je graag van dienst.

Dit bericht is geplaatst op 23-11-2020