De AVB en de CAR-verzekering in de bouw

Het verschil tussen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de Construction All Risk (CAR) verzekering blijkt in de praktijk nog vaak een lastig onderwerp.

Wij komen regelmatig bedrijven tegen, werkzaam in de bouw, met alleen een AVB terwijl een CAR-verzekering vaak geen overbodige luxe is. Dit geldt niet alleen voor bouwconstructieve werkzaamheden maar voor alle werkzaamheden die bouw-gerelateerd zijn.

Het verschil tussen de AVB en CAR-verzekering in het kort
  • Iemand heeft schade door jouw toedoen, dan ben jij bedrijfsaansprakelijk.
  • Heb jezelf schade, dan komt de CAR-verzekering in beeld.
Bedrijsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert de schade aan de spullen van een ander (zaakschade) en aan het lijf van een ander (letselschade). Het gaat dus om een schade waarvoor een ander jou aansprakelijk stelt, omdat jij zaken van een ander beschadigd hebt of letsel aan een ander hebt toegebracht.

Je boort in een muur en raak een waterleiding. De verdiepingen eronder komen onder water te staan. De eigenaar, bijvoorbeeld een VVE, zal de bouwer “bedrijfs”aansprakelijk stellen. Mocht de eigenaar van het complex verzekerd zijn voor dergelijke schade, dan zal de verzekeraar (die immers moet uitkeren) die schade verhalen op de veroorzaker.

Je legt een laminaatvloer en loopt met een plank per ongeluk langs een antieke kast. De schade aan de kast wordt vergoed door je AVB. De schade aan de plank is voor eigen rekening. je staat op een steiger en de hamer schiet uit jouw hand en een voorbijganger wordt geraakt. Alle kosten zoals medische kosten, verzuim van het werk en inkomensterugval kunnen allemaal worden verhaald. Je kunt dan een claim krijgen van het slachtoffer, van de verzekeraar of van de werkgever. Of van alle drie.De plank in dit voorbeeld is voor eigen rekening, omdat het werk zelf niet verzekerd is op de AVB, alleen de gevolgschade.

Je staat op een steiger en de hamer schiet uit jouw hand en een voorbijganger wordt geraakt. Alle kosten zoals medische kosten, verzuim van het werk en inkomensterugval kunnen allemaal worden verhaald. Je kunt dan een claim krijgen van het slachtoffer, van de verzekeraar of van de werkgever. Of van alle drie.

Wanneer bedrijfsaansprakelijkheid verzekeren?
Altijd. De kans op schade lijkt misschien niet groot, maar een schade kan wel heel groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan letselschade. Niet alleen is overigens de claim verzekerd, ook de juridische verweerkosten zijn meeverzekerd.

CAR-verzekering

Bij een CAR-verzekering gaat het in eerste instantie om zaken (spullen) waaraan of waarmee jij werkt.  Een CAR-verzekering verzekert de schade aan het eigen bouwwerk/project. Het is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord.

Ook de term montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de CAR-verzekering, maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke.

Vlak voor de oplevering van een aanbouw aan een woning, wordt door een storm de aanbouw verwoest. De CAR-verzekering keert een bedrag uit. Als bouwer moet je immers jouw verplichting na (kunnen) komen om jouw opdracht uit te voeren.

Je bent bezig met de plaatsing van een nieuw keukenblad, maar door een ongelukkige beweging laat je het vallen waardoor het beschadigd raakt. De CAR-verzekering biedt in dit geval dekking.

In bovenvermeld voorbeeld is er wel dekking op de CAR-verzekering maar niet op de AVB. Het keukenblad betreft immers “het werk” waar je mee bezig bent. Het werk zelf is op de AVB niet gedekt, alleen de eventuele gevolgschade. Het beschadigde keukenblad is jouw schade, want de opdrachtgever verwacht immers een onbeschadigd keukenblad, ongeacht hoe vaak je het laat vallen.

De CAR-verzekering dekt dus materiële schade die kan ontstaan gedurende de bouw of verbouwing. Niet alleen wordt schade aan het bouwwerk als gevolg van storm, brand of diefstal vergoed, maar dus ook schade door fouten in de uitvoering. Arbeidskosten om het werk alsnog goed uit te voeren worden echter niet vergoed.

De CAR-verzekering kan doorgaans worden uitgebreid met de volgende aanvullende dekkingen:

  • schade die als gevolg van de bouwwerkzaamheden aan bestaande eigendommen/gebouwen van de opdrachtgever ontstaat:
  • schade aan hulpmaterialen, zoals gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers;
  • schade aan- en diefstal van bouwmaterialen tijdens transport;
  • er kan een onderhoudstermijn meeverzekerd worden. Daardoor is schade die aan het voltooide bouwwerk ontstaat gedurende een vooraf afgesproken onderhoudsperiode gedekt;
  • aansprakelijkheid.

Wanneer een CAR-verzekering afsluiten?
Vaak. Zeker bij financieel grotere projecten is een CAR-verzekering belangrijk, maar ook bij kleinere klussen is een CAR-verzekering vaak gewenst, zoals het plaatsen van een keuken of badkamer. Soms verplicht een opdrachtgever het afsluiten van een CAR-verzekering.

Doorlopende of aflopende CAR-verzekering?
Met een doorlopende CAR-verzekering zijn het hele jaar door al jouw bouwprojecten, die vallen binnen een afgesproken kader, verzekerd. Met een aflopende CAR-verzekering is alleen het bouwproject waarvoor de CAR-verzekering is afgesloten verzekerd.

Heb je vragen met betrekking tot AVB en CAR-verzekering? Wij informeren je graag.

Neem contact op
Dit bericht is geplaatst op 30-09-2023