De impact van een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben. Wat als je werknemer tijdelijk of helemaal niet meer kan werken? Wat is de impact voor je bedrijf? Wie is aansprakelijk? Zo ga je als werkgever om met bedrijfsongevallen.

Bedrijfsongevallen in Nederland

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Toch ervaren jaarlijks bijna 100.000 werknemers een bedrijfsongeval waardoor ze ten minste vier dagen niet kunnen werken. 

Een deel van de bedrijfsongevallen is ernstig en heeft blijvende gevolgen. In een horecabedrijf kan een chef-kok bijvoorbeeld ernstige brandwonden oplopen, met als gevolg blijvend letsel.

Oorzaken bedrijfsongeval

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een ongeval op het werk? Uit een enquête(link is external) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het bij ongevallen met langer ziekte­verzuim gaat om de volgende oorzaken:

Oorzaak arbeidsongeval

Psychische overbelasting

Psychische overbelasting is dus de grootste oorzaak van langdurig verzuim in Nederland. Werknemers staan steeds meer onder druk, waardoor ze fouten maken en ongevallen veroorzaken. 

Burn-outs en andere psychische aandoeningen vormen dan ook 60 procent van de beroepsziekten in Nederland. In vrijwel alle branches is het de grootste oorzaak van ziekte­verzuim.

Gevolgen bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval loopt soms met een sisser af. Maar het kan ook ernstige gevolgen hebben. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor je werknemer:

  • Lichamelijk of geestelijk letsel

Een bedrijfsongeval kan leiden tot lichamelijk of geestelijk letsel. Ongevallen hebben niet alleen fysieke gevolgen, de mentale gevolgen zijn soms nog groter. Je werknemers kunnen hierdoor lang uit de running zijn.

  • Overlijden van een werknemer na een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan soms zo ernstig zijn dat het leidt tot het overlijden van een werknemer. Volgens de Inspectie SZW valt er 60 tot 70 keer per jaar een dodelijk slachtoffer op het werk, gemiddeld dus (ruim) een dode per week. Dat wil je als werkgever nooit meemaken.

Gevolgen voor werkgever na bedrijfsongeval

Dit zijn de mogelijke gevolgen voor jou als werkgever:

  • Ziekte­verzuim

Lichamelijk of geestelijk letsel kan leiden tot ziekte­verzuim. Als werkgever ben je dan verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat werknemers bij lichamelijk letsel het snelst weer aan het werk zijn. Ruim de helft van de werknemers is dan de volgende dag weer aan de slag.

Bij geestelijk letsel is er al snel sprake van langdurig ziekte­verzuim. Een werknemer kan vaak maandenlang niet meer goed functioneren en werkt stap voor stap aan zijn re-integratie. In sommige gevallen gaat hij na twee jaar ziek uit dienst.

  • Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval rust al snel op de schouders van jou als werkgever. Je hebt namelijk een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Je bent niet aansprakelijk als je werknemer of zijn collega met opzet of bewuste roekeloosheid het ongeluk veroorzaakte. Dit is vaak moeilijk te bewijzen. De kans dat je (deels) aansprakelijk wordt gesteld is dus vrij groot.

Bedrijfsongeval melden bij de Inspectie SZW

Je bent in een aantal gevallen verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Dat is het geval als het slachtoffer:

  • in een ziekenhuis moet worden opgenomen
  • blijvend letsel oploopt
  • aan de gevolgen overlijdt.

Gevolgen voor nabestaanden en collega’s

Het overlijden van een werknemer heeft een grote impact op de nabestaanden. Zij moeten niet alleen een plotseling verlies verwerken, maar krijgen vaak ook te maken met juridische en financiële nasleep.

Verder kan een dodelijk bedrijfsongeval diepe sporen nalaten op de werkvloer. Bijvoorbeeld als collega’s van de getroffen werknemer getraumatiseerd raken nadat ze getuige zijn geweest van het ongeval.

Financiële impact bedrijfsongeval opvangen

Ondanks alle inspanningen voor veilig en gezond werk kun je toch te maken krijgen met bedrijfsongevallen. De kosten kunnen dan flink oplopen. Hoe vang je dit op?

Je kunt als werkgever het volgende regelen:

  1. Ziekte­verzuim­verzekering: je verzekert hiermee het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Naast financiële zekerheid voor de loondoorbetaling regel je hiermee een effectieve aanpak en de preventie van ziekte­verzuim, met persoonlijke begeleiding.
  2. Ongevallen­verzekering: met deze verzekering regel je een eenmalige uitkering als werknemers een bedrijfsongeval krijgen. Sommige verzekeraars bieden als onderdeel van deze verzekering ook preventieve diensten aan om ongevallen te voorkomen.
  3. Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering:  hiermee bescherm je je bedrijf tegen schadeclaims. Die kun je bijvoorbeeld krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Dit bericht is geplaatst op 21-05-2021