De inzittendenverzekering: geen overbodige luxe

Stijgende benzinekosten en lange files, het zijn redenen om met meer mensen in een auto te stappen. Maar ben je als bestuurder en inzittende wel goed verzekerd als er iets misgaat? En is het raadzaam om een inzittendenverzekering af te sluiten? Wij vertellen hier in dit artikel graag meer over.

Waarom zou je een inzittendenverzekering nemen?

Als bezitter van een motorrijtuig ben je wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt in veel situaties de schade aan andere mensen en zaken, waaronder voertuigen, veroorzaakt door het motorrijtuig. Als benadeelde kun je de schade zelfs rechtstreeks verhalen op de WA-verzekering van de veroorzaker.

Maar als je als bestuurder een aanrijding veroorzaakt, dan is het niet mogelijk om voor jouw eigen schade de WA-verzekering van de auto waarin je rijdt, aan te spreken. Jouw inzittenden kunnen, afhankelijk van de schadeoorzaak, wel een beroep doen op de WA-verzekering, maar jij niet.

Een inzittendenverzekering dekt schade aan de bestuurder wel. Voor deze verzekering is het niet van belang wie er verantwoordelijk is voor de schade. Omdat er geen onderzoek nodig is naar de oorzaak en de veroorzaker, gaat het uitkeren veel sneller. Bij een WA-verzekering kan het in bepaalde gevallen wel jaren duren voordat er uitgekeerd wordt. En niet iedereen kan zolang wachten. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers die voor korte of langere tijd niet kunnen werken en dus geen inkomen hebben. Vooral bij letsel komt de inzittendenverzekering dus van pas.

Welke inzittendenverzekeringen kun je afsluiten?

Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen die in combinatie met een motorrijtuigverzekering kunnen worden afgesloten:

  • schadeverzekering voor inzittenden (svi)
  • ongevallen inzittendenverzekering (oiv)

De schadeverzekering inzittenden, met een premie van ongeveer € 5,00 per maand, biedt een brede dekking die de daadwerkelijk geleden schade vergoedt. Dit kan onder andere gaan om materiële zaken, het verlies van inkomsten omdat iemand tijdelijk niet kan werken, de kosten van een uitvaart of medische kosten, bijvoorbeeld kosten voor fysiotherapie, voor zover deze niet (volledig) vergoed worden onder de zorgverzekering. De meeste svi’s keren maximaal € 1.000.000,- voor alle inzittenden tezamen ten gevolge van één schadevoorval uit.

De ongevallen inzittendenverzekering is een goedkopere variant. Deze verzekering kan worden afgesloten vanaf ongeveer € 3,00 per maand, maar keert alleen uit als de bestuurder of inzittenden door een ongeval met het motorrijtuig overlijden of blijvend invalide raken.

Bij de oiv is de hoogte van de uitkering afhankelijk van het verzekerd bedrag, niet van de werkelijke schade. De hoogte van de verzekerde bedragen kan bij het afsluiten van de verzekering worden gekozen. Bij overlijden wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd, de uitkering bij invaliditeit is echter afhankelijk van de mate van invaliditeit. Bij gedeeltelijk functieverlies wordt er een percentage van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar beroep. Een danser die een voet verliest, krijgt hetzelfde bedrag uitgekeerd als een kantoormedewerker die een voet verliest. Terwijl de danser zijn of haar inkomstenbron verliest.

Wie moet deze verzekering afsluiten?

De inzittendenverzekering is een aanvullende verzekering op de autoverzekering. Deze verzekering is gekoppeld aan een motorrijtuig en kan door de eigenaar worden afgesloten. Op het moment dat de eigenaar een inzittendenverzekering heeft, geldt de verzekering voor iedereen en alle spullen in zijn of haar auto.

Wil je weten of je een inzittendenverzekering hebt afgesloten en welke variant je hebt? Of wil je meer informatie? Wij staan je graag te woord.

Dit bericht is geplaatst op 05-10-2023