De rechtsbijstandverzekering in tijden van corona

Het aantal aanvragen voor rechtsbijstand is sinds het begin van de coronacrisis enorm toegenomen. Rechtsbijstandverzekeraars zijn overspoeld met vragen en verzoeken van consumenten over werk, aankopen en geannuleerde vakanties en evenementen zoals festivals en concerten. De gevolgen van het virus raken ons op diverse vlakken. In onderstaande link is een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij gezet.

Alles over de rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering word je geholpen als je in een conflict terecht komt. Het is niet gek dat je pas denkt aan het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering als je daadwerkelijk hulp en advies nodig hebt. Toch kun je een rechtsbijstandverzekering niet gebruiken in situaties die je ziet aankomen of die al bestaan ten tijde van het afsluiten van de verzekering. Het moet namelijk gaan om een onzeker voorval.

Het is lastig inschatten of je in een juridisch conflict belandt. Toch kan in principe iedereen in het dagelijkse leven verzeild raken in een juridisch geschil. Een aantal omstandigheden die de kans op een conflict vergroten is bijvoorbeeld het hebben van een gezin, regelmatig van baan wisselen, verhuizen en vaak onderweg zijn in het verkeer.

Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van deskundige juridische hulp in de vorm van advies of bijstand. Denk hierbij aan een conflict over de aankoop van een huis, een verkeersongeluk met een vervelende nasleep of bijvoorbeeld onenigheid met je werkgever. In zulke situaties is het fijn als een expert jou helpt met jouw rechten en plichten. Met een rechtsbijstandverzekering heb je vaak de keuze uit verschillende dekkingen.

Consument
Je bent verzekerd voor problemen waar jij als consument mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld als je niet blij bent met de aankoop van een keuken en je er met de verkoper niet uitkomt.

Wonen
Hiermee verzeker je je voor conflicten over je huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een conflict rond het huren of kopen van een huis of over een verbouwing. In de meeste gevallen ben je ook verzekerd voor een meningsverschil met je buren.

Verkeer
Je verzekert je voor conflicten die in het verkeer ontstaan. Bijvoorbeeld als je het oneens bent over de schadeafhandeling na een ongeluk in het verkeer. Ook word je geholpen bij het verhalen van jouw schade op de aansprakelijke partij.

Inkomen
Je verzekert je voor conflicten over je werk, bijvoorbeeld bij ontslag. Denk ook aan problemen rond je pensioen of uitkering.

Belasting en vermogen
Je verzekert je voor conflicten over belasting en vermogen.

Familie
Hiermee verzeker je conflicten over bijvoorbeeld ouderschap, voogdij of een erfenis.

Medisch
Juridische hulp en advies bij letselschade en medische fouten.

Deze dekkingen zijn bij de meeste verzekeraars ondergebracht in modules die je kunt kiezen, zodat de verzekering op jouw persoonlijke situatie kan worden afgestemd.

De kosten van een rechtsbijstandverzekering hangen af van het aantal dekkingen dat je kiest. Hierbij geldt: hoe uitgebreider de verzekering, hoe hoger de premie. De gezinssamenstelling is daarnaast ook van invloed op de premie. Sommige verzekeraars kennen een eigen risico. Je betaalt dan minder premie per maand, maar je moet bij rechtshulp wel een bedrag zelf betalen. De kosten voor een uitgebreide gezinsrechtsbijstandverzekering bedragen zo’n € 250,- per jaar. Kies je maar voor één dekking,bijvoorbeeld de dekking Verkeer, dan kun je ook voor € 60,- per jaar al een rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Mocht een juridisch geschil zich voordoen, dan ben je met een rechtsbijstandverzekering al snel goedkoper uit dan als je zelf een advocaat inschakelt. De kosten van een advocaat liggen namelijk gemiddeld tussen de € 200,- en € 300,- per uur.

Bij een geschil word je geholpen door juristen die in dienst zijn van de rechtsbijstandverzekeraar. Het is dus niet de bedoeling dat je op voorhand zelf een advocaat inschakelt en de kosten hiervan indient bij de verzekeraar. Wel kan het zo zijn dat er voor jouw zaak een advocaat of een andere specialist nodig is die niet in dienst is van de rechtsbijstandverzekeraar. In dat geval kan er in overleg met de verzekeraar wel een externe partij worden ingeschakeld. Voor deze externe kosten geldt doorgaans een maximum verzekerd bedrag.

Soms komt het voor dat de rechtsbijstandverzekeraar van mening is dat jouw zaak niet haalbaar is. In de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is namelijk opgenomen dat er alleen dekking wordt verleend als het beoogde resultaat een redelijke kans van slagen heeft. Mocht hierover verschil van mening met de verzekeraar ontstaan dan kan er een beroep worden gedaan op de geschillenregeling.

In de praktijk komt deze geschillenregeling erop neer dat, op kosten van de verzekeraar, een onafhankelijke derde, meestal een advocaat, kan worden gevraagd om een second opinion. Als deze derde het met jouw visie eens is, kan jouw zaak meestal door deze of een andere advocaat worden voortgezet op kosten van de verzekeraar. Als deze derde de visie van de verzekeraar deelt, kun je  besluiten om de zaak alsnog op eigen kosten bij een externe advocaat voort te zetten. Weet deze advocaat alsnog het door jouw beoogde resultaat te bereiken, dan krijg je achteraf alsnog de advocaatkosten vergoed van de verzekeraar.

Dit bericht is geplaatst op 23-02-2021