Een Techniek-lab voor Zorgboerderij Eck-stra

RegioBank steunt lokale projecten die het buurtgevoel vergroten. Samen met lokale verenigingen, stichtingen en buurtbewoners worden projecten gerealiseerd die voor verbinding zorgen en bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt. RegioBank sponsort onder andere het crowdfundingsplatform Samen voor de buurt. Via dit platform kan een geldinzamelactie worden gestart. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank helpen wij graag met het voeren van een campagne. Zo zorgen we samen voor een fijne buurt waar mensen elkaar tegenkomen, naar elkaar omkijken en samen dingen ondernemen.

Onlangs zijn DBA advies | Zelfstandig adviseur RegioBank Lunteren en Zorgboerderij Eck-stra, een initiatief gestart voor een techniek-lab.

Op Zorgboerderij Eck-stra in Lunteren wordt aan kinderen, jongeren en volwassenen uit de omgeving een veilige plek geboden waar zij uitgedaagd worden om een stapje verder te zetten hun ontwikkeling. Het is een wens om deze plek uit te kunnen breiden met een techniek-lab. Een techniek-lab sluit heel goed aan bij de mensen die op de zorgboerderij komen. Veel kinderen en jongeren lopen er op school tegenaan dat ze niet kunnen voldoen aan alle eisen die er gesteld worden. In dit lab mogen ze met hun handen werken, hun creativiteit de ruimte geven, ligt de focus niet op goed en fout en mogen ze onder goede begeleiding ontdekken wat bij hen past en waar hun talenten liggen. Het gaat in dit lab ook om uitdagingen aan leren gaan, leren doorzetten en leren samenwerken.

In het techniek-lab kan veel gewerkt worden met kosteloos materiaal zoals: karton, kranten en keukenrollen bij het maken van een ontwerp. Maar daarnaast zou het ontzettend welkom zijn om ook een aantal techniek-sets beschikbaar te hebben. Technieksets waarmee er gemakkelijk gebouwd kan worden, bijvoorbeeld met (tand)wielen om een werkstuk te kunnen laten bewegen. Kinderen leren door deze sets basisvaardigheden en worden uitgedaagd tot complexere ontwerpen.

Het doel is om minimaal € 2.000,- bij elkaar te krijgen, zodat er verschillende materialen en technieksets kunnen worden gekocht. Waaronder Lego Education sets, een Intellino programmeerbare trein en Teifoc bouwsteentjes. Wordt er meer dan het doelbedrag opgehaald, dan kan er misschien zelfs een tablet worden aangeschaft.

Doneren kan via deze link. Op 9 juni as. wordt er in het kader van deze actie, van 14.30 tot 20.30 uur, een open dag op zorgboerderij Eck-stra georganiseerd. Je bent van harte welkom!

Dit bericht is geplaatst op 11-05-2023