Fatbike en verzekering

De populariteit van fatbikes is de laatste jaren enorm toegenomen. Ze zien er leuk uit, rijden comfortabel en zijn vaak goedkoper dan een e-bike.

Wat is een fatbike?

De fatbike, ook wel bekend als fat bike, E-fatbike of fiets met dikke banden, is een off-road fiets met opvallend grote banden. Oorspronkelijk ontworpen om te rijden op terreinen met een lage gronddruk, zoals zachte ondergronden, sneeuw, zand, moerassen of modder, maar tegenwoordig zien we fatbikes, legaal en illegaal, vooral op de openbare weg.

Waarom is een fatbike populair?

Dat fatbikes populair zijn komt onder andere door de helmplicht die vanaf 1 januari 2023 voor snorfietsen geldt. Deze helmplicht geldt niet voor fatbikes. Ook is de fatbike gewild omdat het gemakkelijk is om zo’n fiets op te voeren. Dit gebeurt dan ook met regelmaat, maar hierin schuilt een risico waarvan niet iedereen zich bewust is.

Regelgeving met betrekking tot fatbikes

Er geldt geen minimumleeftijd voor het rijden op een fatbike. Wel is het verplicht om op het fietspad of het fiets-/bromfietspad te rijden. Het zijn veelal jongeren die de fatbike gebruiken en vaak zijn zij en hun ouders niet bekend met de regelgeving rondom fatbikes, wat gevaarlijke situaties kan opleveren.

Een legale fatbike is begrensd op 25 kilometer per uur. En, net zoals alle andere e-bikes, mogen zij in Nederland slechts een motorvermogen hebben van 250 Watt. Een gashendel mag, ter ondersteuning tot 6 km/u.

Het is belangrijk om te weten dat daarnaast niet alle modellen fatbikes toegestaan zijn om te gebruiken. Om te voldoen aan de wettelijke eisen, moet een fatbike, maar bijvoorbeeld ook een gewone elektrische fiets, een typegoedkeuring hebben. In Nederland wordt deze typegoedkeuring uitgegeven door de RDW, die erkend is op Europees niveau.

Schade veroorzaakt met een  fatbike

Ga je sneller dan 25 kilometer per uur of heeft de fiets een te sterk motorvermogen dan is het volgens de wet een bromfiets. En daarvoor geldt een verzekeringsplicht. Gebruikers realiseren zich vaak niet dat je als je met een opgevoerde en/of niet goedgekeurde fiets bij een ongeval betrokken raakt, je flink in de problemen kunt komen met de aansprakelijkheid en dit behoorlijke financiële consequenties kan hebben.

Aansprakelijkheidsschade veroorzaakt met een fiets met trapondersteuning valt onder je particuliere aansprakelijkheidsverzekering, maar alleen als de trapondersteuning stopt als er een snelheid van 25 kilometer per uur is bereikt. Is de snelheid tot 45 kilometer per uur, dan moet er een bromfietskenteken op, moet de bestuurder 16 jaar oud zijn en een bromfietscertificaat hebben. Wordt er niet voldaan aan de voorwaarden, dan komt een schade volledig voor eigen rekening. Dit kan materiële schade zijn maar ook letselschade.

Met de toenemende populariteit van de fatbike is ook het aantal diefstallen enorm gestegen. Het exacte aantal gestolen fatbikes is onbekend. Ze worden niet apart geregistreerd in de politiedata. Wel is duidelijk dat diefstal van fatbikes een groot probleem is. In Amsterdam worden bijvoorbeeld negen op de tien fatbikes gestolen.

Het verzekeren van fatbikes wordt steeds lastiger

Dit heeft ertoe geleid dat een aantal verzekeraars is gestopt met het verzekeren van fatbikes. De fatbike is hierdoor steeds lastiger te verzekeren. Op dit moment kan het verzekeren nog bij een paar verzekeraars of via fatbikefabrikanten die een verzekering voor hun eigen merk aanbieden..

Dit bericht is geplaatst op 30-04-2024