Hoe zien jouw uitvaartwensen eruit?

Nabestaanden gaan er meestal vanuit dat de kosten van een uitvaart gedragen worden door de uitvaartverzekering, maar niet zelden komt er toch nog een rekening.

In grote lijnen zijn er twee soorten uitvaartverzekeringen, een verzekering die uitkeert in diensten (natura uitvaartverzekering) en een verzekering die geld uitkeert (kapitaal uitvaartverzekering). De natura verzekering betaalt de diensten, de kapitaal uitvaartverzekering keert het verzekerde bedrag uit aan de nabestaanden. Ook en combinatie van deze verzekeringsvormen is mogelijk
 
Een uitvaartverzekering is een langlopende verzekering. Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering wordt er een inschatting gemaakt van de te verwachte kosten. Soms loopt een verzekering jaren ongewijzigd. Hierdoor bestaat de kans dat wensen veranderen. Daarnaast kan de financiële situatie veranderen en ook de uitvaartkosten stijgen in al die jaren.
 
Bij elke verzekeringsvorm kan het gebeuren dat verzekerden te hoog of te laag verzekerd zijn.
Een te ruime uitvaartverzekering zorgt voor te hoge (maand)lasten. Een te beperkte verzekering zorgt voor een aanvullende rekening.
 
Sommige mensen sluiten geen uitvaartverzekering af. Wat er gebeurt als iemand overlijdt die niet verzekerd is, verschilt per geval. Misschien heeft die persoon bijvoorbeeld wel een koopsompolis, een depositiefonds of een overlijdensrisicoverzekering waarmee de uitvaart kan worden betaald. En het zou ook kunnen dat hij of zij er zelf geld voor opzij heeft gezet.
 
De wet schrijft voor dat de nabestaanden als opdrachtgever de rekening krijgen. Het maakt niet uit of zij de erfenis wel of niet accepteren. In het geval een spaarvermogen onderdeel uitmaakt van de erfenis, zal (bij)betalen geen probleem zijn.  Maar zonder een aanvullend vermogen moeten de nabestaanden de rekening vanuit hun eigen middelen betalen. Een uitvaart kost gemiddeld € 7.500,-.  Als er echt geen geld is, kan er bij de gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd.
 
Wij begrijpen dat je niet dagelijks met jouw uitvaartverzekering bezig bent. Toch is het goed om zo nu en dan jouw uitvaartwensen in kaart te brengen en jouw uitvaartverzekering en financiële situatie tegen het licht te houden.  Wij helpen hier graag bij.

Dit bericht is geplaatst op 15-10-2020