Mag werkgever betaling vakantiegeld uitstellen?

Door het coronavirus maken werkgevers in vele branches een lastige tijd door, in het bijzonder op financieel vlak. Hoe zit het eigenlijk met het uitstellen van de betaling of het niet uitbetalen van jouw vakantiegeld?

Als werknemer heb je recht op vakantiegeld. Dit is ten minste 8% van jouw bruto jaarloon. Verdien je meer dan driemaal het minimumloon? Dan mag jouw werkgever ervoor kiezen jouw vakantiegeld te berekenen over maximaal driemaal het minimumloon.

De meeste werkgevers betalen vakantiegeld uit in mei. In een cao of arbeidsovereenkomst kunnen andere afspraken zijn gemaakt over het moment van uitbetalen.

Uitstel van betaling door coronacrisis

Jouw werkgever moet het vakantiegeld uiterlijk 30 juni naar jou hebben overgemaakt. Hij kan jou wel eenmalig vragen om het op een later moment uit te betalen óf in termijnen te voldoen. Dit mag alleen als jij hiermee instemt. Bovendien moet jouw werkgever jouw vakantiegeld ten minste eenmaal per kalenderjaar uitbetalen.

Risico uitstellen uitbetaling vakantiegeld

Stem je in met het later uitbetalen van jouw vakantiegeld? Dan loop je wel risico. Bijvoorbeeld dat het bedrijf waar je werkt failliet gaat. Het UWV neemt bij faillissement namelijk maar een deel van de vakantiegeldbetalingen over van jouw werkgever.

Overleg met jouw werkgever

De problemen waarmee zowel werkgevers als werknemers in deze tijd worden geconfronteerd, zijn voor iedereen lastig. Het is daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Overleg met jouw werkgever over een oplossing en leg afspraken vast.

Bron: www.arag.nl

Dit bericht is geplaatst op 10-06-2021