Milieuschadeverzekering

Veroorzaak je met jouw onderneming bodem- of waterverontreiniging? Denk aan brand of storm waardoor verontreinigd bluswater of asbestdeeltjes milieuschade veroorzaken. Maar ook lekkende diesel of schoonmaakmiddelen die het milieu aantasten. Je bent dan verplicht de aangerichte schade schoon te maken. Je hebt dan een wettelijke saneringsplicht. De milieuschadeverzekering, afgekort MSV, vergoedt de kosten voor deze sanering. Naast je eigen locatie zijn ook de locaties waar je bedrijf werkzaamheden verricht meeverzekerd. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

In de Wet milieubeheer stelt de overheid strenge milieueisen. Toch is schade aan het milieu niet altijd te voorkomen, hoeveel voorzorgsmaatregelen je
ook neemt. Op grond van de Wet milieubeheer ben je verplicht elke verontreiniging te (laten) saneren. En dat kan flink in de papieren lopen. Bedrijven die werken
met gevaarlijke stoffen lopen meer milieurisico’s dan andere bedrijven. Maar ook schoonmaakmiddelen, bepaalde kunststoffen en vloeibare chemische
middelen kunnen het milieu aantasten. Daarom is een milieuschadeverzekering voor elk bedrijf nuttig.

  • Dekking schade bodem & water
  • Op eigen terrein of bij anderen
  • Bedrijfsschade door sanering
  • Ook vervuiling toedoen ander

Inkomende milieuschade is vaak standaard meeverzekerd of mee te verzekeren. Dit is verontreiniging die door anderen wordt veroorzaakt buiten je bedrijf of terrein maar waardoor jouw bedrijf of terrein milieuschade oploopt.

De milieuschadeverzekering kan eventueel uitgebreid worden met een dekking voor bovengrondse of ondergrondse tanks. Hiermee worden de saneringskosten vergoed als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen als gevolg van lekkage uit één of meer bovengrondse of ondergrondse tanks.

Vaak meeverzekerd is het verlenen van verweersbijstand en het vergoeden van kosten van verweersbijstand. Bijvoorbeeld als je een geschil hebt met de overheid over de sanering van de verzekerde locatie.

Wilt u meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier