Collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering biedt een financiële compensatie als een werknemer door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Denk aan ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer.

Een uitgebreide ongevallenverzekering dekt alle ongevallen, 24 uur per dag. De dekking bestaat uit het uitkeren van een afgesproken bedrag als de werknemer overlijdt of een percentage van het verzekerde bedrag als de werknemer voor altijd invalide blijft.

Een collectieve ongevallen­verzekering kost vaak maar enkele euro’s per werknemer, afhankelijk van de risico’s binnen je bedrijf. Ook bezoekers en stagiairs kun je in veel gevallen meeverzekeren. Verzekeraars kunnen ook advies geven om ongevallen te voorkomen en schade te beperken.

Wilt u meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier