Opschorten dekking autoverzekering in verband met de coronacrisis

Veel particulieren en ondernemers ondervinden financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Wordt een auto langere tijd niet gebruikt? Dan kunt u overwegen om de dekking van de autoverzekering op te schorten of te beperken. U kunt dan besparen op de verzekeringspremie. Is dit verstandig? In dit artikel gaan we in op deze vraag.

Opschorten van de verzekeringsdekking

Beschikt u als ondernemer of particulier over één of meer auto’s? Dan is het mogelijk dat u deze als gevolg van de coronamaatregelen langere tijd niet gebruikt. U betaalt gedurende deze periode verzekeringspremie, terwijl u niet met de auto rijdt.

Het is mogelijk om de wettelijke aansprakelijkheidsdekking op te schorten. Dit verzoek kunt u neerleggen bij de verzekeringsmaatschappij waar de auto voor het wa risico is verzekerd. Voorwaarde is dat u het kenteken van het voertuig schorst bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Daarnaast mag het voertuig niet op de openbare weg staan.

Gedurende de schorsingsperiode hoeft u er geen motorrijtuigbelasting te betalen en komt de APK-plicht tijdelijk te vervallen.

De kosten van het schorsen van een kenteken verschillen. Voor een personen- en bestelauto tot 15 jaar oud bedragen de schorsingskosten ongeveer € 75,-. Voor het ongedaan maken van een schorsing brengt het RDW geen kosten in rekening. Bij het opschorten en/of weer in kracht herstellen van een verzekeringsdekking worden polis- en administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen per verzekeraar verschillen en bedragen indicatief € 10,-.

Beëindigt u de schorsing binnen 1 maand na het begin van de schorsing? Dan betaalt u alsnog motorrijtuigenbelasting over de periode waarin het kenteken geschorst is geweest.

Verlaging van de dekking                                                                                                     

Naast opschorting van de dekking kunt u ook het beperken van de dekking overwegen. Bijvoorbeeld door de volledig casco dekking terug te brengen naar beperkt casco of uitsluitend wettelijke aansprakelijkheid. Het beperken van de dekking heeft uiteraard gevolgen in geval van schade. Uw verzekeraar kan mogelijk een wachttermijn aanhouden voor het beperken van de dekking.

Eisen financieringsmaatschappij

Is het voertuig gefinancierd? Dan kan het zijn dat de financieringsmaatschappij eisen stelt aan de wijze waarop het voertuig verzekerd moet zijn en blijven. U kunt dit terugvinden in de financieringsovereenkomst of navragen bij de financieringsmaatschappij.

Advies

Het is voor ons in dit artikel niet mogelijk een voor ieder passend advies te geven. Beschikt u over één of meer auto’s die u langere tijd niet gebruikt? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kijken samen met u of een van bovenstaande opties interessant is en wat hiervan de consequenties zijn.

Dit bericht is geplaatst op 13-05-2020