Prachtig resultaat van geldinzamelingsactie “Samen voor de Buurt” voor Vrolijke verbindende klanten van de Stichting De Barneveldse Beiaard

Onder andere met de verkoop van chocolademelk tijdens het evenement Candlelight, is de geldinzamelingsactie voor Stichting De Barneveldse Beiaard, een groot succes geworden. Met een totale opbrengst van € 2.626,28 werd het doelbedrag van € 2.000,- ruim overschreden! Wij danken iedereen hartelijk voor de donaties.

De maandelijkse concerten op het Torenplein kunnen dankzij alle gulle gevers, ook in 2024 en 2025 kosteloos worden voortgezet. Iedere eerste vrijdag van de maand ben ook jij van harte welkom om te komen luisteren en ontmoeten.

Samen voor de Buurt

Dit project is gerealiseerd met het Samen voor de buurt crowdfundingsplatform van RegioBank. Via dit platform kunnen verenigingen, stichtingen maar ook mensen zoals jij, een geldinzamelingactie starten voor projecten die voor verbinding zorgen en bijdragen aan leefbaarheid in de buurt. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank helpen wij je graag met campagne voeren. Kijk voor meer informatie op https://samenvoordebuurt.nl/nl/.

Dit bericht is geplaatst op 11-01-2024