Registratie en verzekering van (land)bouwvoertuigen

Op 1 januari 2021 is de Wet Registratie-, kentekenplaat- en APK-plicht (land)bouwvoertuigen in werking getreden. Zonder kentekenbewijs mag een (land)bouwvoertuig met ingang van 2022 niet meer de weg op. In praktijk blijken er nog veel onduidelijkheden te zijn over deze wet. Daarom zetten wij één en ander hieronder uiteen.

Openbare weg

Registratie is nodig als het gemotoriseerde (land)bouwvoertuig op de openbare weg sneller dan 6 km per uur kan rijden. Met openbare weg wordt ook een landweg bedoeld, of een korte oversteek van het ene naar het andere perceel.

Welke voertuigen

Registratie- en kentekenplicht geldt voor veel, maar niet voor alle (land)bouwvoertuigen. Voor welke voertuigen dit precies geldt kan op onderstaande website van de RDW gecontroleerd worden.

Verplichte RDW keuring

Voertuigenaren konden tot 31 december 2021 zonder RDW-keuring online een kenteken aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 kunnen voertuigen alleen nog geregistreerd worden na een keuring bij een RDW-keuringsstation.

Verzekeringsplicht

Bij een geregistreerd kenteken behoort in principe een verplichting om het voertuig tenminste tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. De RDW is belast met de controle op de verzekeringsplicht. Dit gebeurt door registervergelijkingen. Kentekens die op naam staan komen voor in het kentekenregister van de RDW. Dezelfde kentekens moeten ook door verzekeraars aangemeld zijn.

Kenteken doorgegeven aan de verzekeraar

Veel geregistreerde voertuigen blijken echter nog niet te zijn aangemeld in het kentekenregister omdat de eigenaar het kenteken nog niet heeft doorgegeven aan de betreffende verzekeraar.

Kentekenplaat

Een kentekenplaat is na registratie vooralsnog alleen nodig voor gebruikte (land)bouwvoertuigen die 25 km/u of harder rijden op de openbare weg. Vanaf 1 januari 2025 moeten echter alle geregistreerde (land)bouwvoertuigen een kentekenplaat voeren.

Boete

Veel aanvragen kwamen pas eind vorig jaar binnen, waardoor niet alle aanvragen op tijd zijn afgehandeld. Daarnaast zijn er voertuigeigenaren die nog geen actie ondernomen hebben. Om te voorkomen dat voertuigeigenaren massaal boetes krijgen, zijn er handhavingsafspraken gemaakt met de RDW en het Openbaar Ministerie. Daarbij is afgesproken dat de RDW pas vanaf 1 januari 2023 start met registervergelijking voor de (land)bouwvoertuigen. Vanaf medio 2022 verstuurt de RDW wel waarschuwingsbrieven naar eigenaren van voertuigen waarvan het kenteken nog niet in het kentekenregister is opgenomen. Uiteraard zijn de voertuigen wel verzekeringsplichtig.

Verzekering

Of het (land)bouwvoertuig nu wel of geen registratie en kenteken heeft, een schade kan altijd ontstaan, ook op eigen terrein. Het afsluiten van een wa verzekering is daarom in de meeste gevallen raadzaam.

Vragen?

Wij beantwoorden ze graag.

Dit bericht is geplaatst op 16-02-2022