Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht in alle woningen

Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om in woningen op elke etage met een verblijfsruimte een rookmelder te hebben. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwwoningen, maar in nieuwe wetgeving is dit nu ook verplicht gesteld voor bestaande woningen.

Waarom wordt dit verplicht?

Nederland kent jaarlijks ruim 65.000 woningbranden. Van de meest ernstige brandwondenslachtoffers die worden opgenomen in een brandwondencentrum, is een derde slachtoffer van vuur en vlammen. Daarbij gebeurt twee derde van de ernstige brandwondenongevallen in en om de woning. Door middel van een rookmelder maak je jouw huis aanzienlijk veiliger.

Wat is een goede rookmelder?

Op de campagnewebsite www.rookmelders.nl lees je waaraan je een goede rookmelder kunt herkennen, waar de melders moeten worden geplaatst en hoe ze onderhouden dienen te worden. Daarnaast vind je er tips om brand te voorkomen, oplaadbare apparaten veilig op te laden en veilig buiten te komen bij een brand.

Wat kost een rookmelder?

Een rookmelder met een levensduur van 10 jaar kost inclusief batterijen gemiddeld 30 euro. En het plaatsen ervan neemt zo’n 30 minuten in beslag, zo blijkt uit onderzoek. Huiseigenaren van bestaande woningen zijn zelf verantwoordelijk voor het ophangen van rookmelders die voldoen aan de eisen én voor het plegen van onderhoud. Huur je de woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende rookmelders. De huurder is wél zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelders.

Is een rookmelder ook verplicht voor de brandverzekering?

Als de verplichting specifiek wordt vermeld in de polisvoorwaarden, dan kan het ontbreken van rookmelders de uitbetaling van een schadevergoeding beïnvloeden. Hoewel het plaatsen per 1 juli 2022 een wettelijke verplichting is en iedereen hieraan dient te voldoen, is het controleren hierop en het opnemen van bepalingen hierover in de polisvoorwaarden afhankelijk van het beleid van verzekeraars. Dat verzekeraars hierop zullen inspelen is echter zeker de verwachting.

Dit bericht is geplaatst op 14-02-2022