Schade door zonnepaneeldeeltjes verzekeren

Vorig jaar zomer besteedden wij in onze zakelijke nieuwsbrief aandacht aan het verzekeren van zonnepanelen. We behandelden onder andere de Scios Scope Inspectie, een certificeringsregeling voor de keuring van nieuwe en bestaande PV-installaties, de vraag wie de eigenaar is van een PV installatie bij verhuur van het dak van een eigen of een huurpand, de wijze van bevestiging van de zonnepanelen en uiteraard de wijze van verzekering. Een belangrijk onderdeel bij het verzekeren van zonnepanelen blijft de omgevingsschade.

Omgevingsschade

PV-installaties vormen niet alleen een risico voor het gebouw en alles in het gebouw waarop de panelen aanwezig zijn, maar ook voor de omgeving. Deeltjes van de panelen worden bij brand soms kilometers verspreid. Het opruimen daarvan brengt niet zelden aanzienlijke kosten met zich mee. Uit de polisvoorwaarden moet blijken of de opruimingskosten worden vergoed onder de verzekering van de eigenaar van de PV-installatie of onder de verzekering van de eigenaar van het gebouw. Bovendien speelt er een bijzonder risico bij PV-installaties op daken van agrarische bedrijven. Gewassen op omliggende percelen kunnen mogelijk niet worden geoogst vanwege het risico op schade bij de verwerking van gewassen met glasdeeltjes. Daarnaast kan vee niet grazen op grasland met glasdeeltjes.

Onduidelijkheid

Wie er voor de kosten van het opruimen opdraait, was vaak niet duidelijk. Aansprakelijkheid is niet altijd aan de orde. De gebouwverzekering dekt opruimingskosten beperkt tot en met de buren. En bij zonnepaneeldeeltjes was er vaak geen sprake van verontreiniging in de zin van schade, gedekt op een milieuschadeverzekering.

Oplossing

Hiervoor is een oplossing gekomen. Meerdere verzekeraars verzekeren schade door zonnepaneeldeeltjes inmiddels kosteloos mee op de milieuschadeverzekering. Dit wordt gedaan als een andere verzekering geen dekking biedt (secundaire dekking). Schade door zonnepanelen kan hierdoor geen reden meer zijn om geen zonnepanelen te plaatsen. Hierdoor wordt de overstap van fossiele naar duurzame energie ondersteund.

Dekking

De dekking voor het opruimen van zonnepaneeldeeltjes geldt doorgaans niet alleen voor nieuwe verzekeringen maar ook per direct voor al lopende milieuschadeverzekeringen. De polisvoorwaarden zijn, of worden, hierop aangepast.  Een milieuschadeverzekering kan worden aangevraagd in combinatie met een gebouw- of inventaris/goederenverzekering.

De exacte dekking kan per verzekeraar verschillen maar vaak zien wij de volgende dekkingsonderdelen:

  • noodzakelijke opruimingskosten;
  • schade aan dieren, gewassen of zaken van anderen;
  • bedrijfsschade door het opruimen;
  • verweer bijstand;
  • zonnepaneeldeeltjes van een ander op jouw locatie.

Zijn er vragen? Wij informeren je graag.

Dit bericht is geplaatst op 25-06-2024