Wijzigingen verzekeringspakket

Per 1 januari 2023 worden er voor verschillende verzekeringsproducten wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen voor het Privépakket en het MKB-pakket zijn beiden in een apart overzicht opgenomen.

Welke wijzingen zijn voor jou van toepassing?

Op jouw factuur vind je de maatschappijcode en het product. De maatschappijcode staat in het factuuroverzicht in de kolom ‘factuurnummer’.

Heb je een vraag over de wijzigingen?

Neem contact op