Verzuimverzekering

Met de verzuimverzekering verzeker je je tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim. Je krijgt een loonvergoeding tijdens de eerste twee jaar van de ziekte van een medewerker.

Loonvergoeding in het eerste en tweede ziektejaar

Je kunt zelf bepalen welk percentage van het loon vergoed wordt. Zo kun je dit percentage bijvoorbeeld aanpassen op de afspraken in jouw CAO. Je bent wettelijk verplicht het loon van arbeidsongeschikte medewerkers in het eerste en tweede ziektejaar door te betalen. De verzekeraar neemt die kosten van jou over.

Werkgeverslasten mee te verzekeren

Bovenop het loon betaal je werkgeverslasten door, zoals vaste werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet. Je kunt deze werkgeverslasten meeverzekeren.

Eigen risico in werkdagen of geld

Je hebt de keuze uit:

  • Eigen risico in werkdagen: je kiest voor een vaste periode waarin je het loon zelf doorbetaalt. Keuze uit 10, 20, 30, 65, 130 of 260 werkdagen. Hoe langer de eigenrisico termijn, hoe lager jouw premie.
  • Eigen risico in geld: deze optie geldt vaak alleen voor bedrijven vanaf 25 medewerkers. Dat minimale aantal verschilt per verzekeraar. Je krijgt het bedrag vergoed dat boven jouw eigen risico uitkomt.

Wil je meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier