Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor jouw pensioen?

Als je in loondienst bent, dan spaar je mogelijk via jouw werkgever alvast een deel van jouw salaris voor als je later met pensioen gaat. Sinds 1 juli 2023 geldt er een nieuwe pensioenwet. Een belangrijke verandering is dat alle werkenden een persoonlijk pensioenpotje krijgen. Dit kun jij ervan verwachten.

Nieuwe pensioenwet: iedereen een eigen pensioenpotje

Onder de oude pensioenwet spaarden werkende Nederlanders via één van de beschikbare pensioenregelingen voor hun oude dag. Meestal ging je dan meer premie betalen naarmate je ouder werd. De nieuwe pensioenwet gaat uit van één pensioenregeling: de beschikbare-premieregeling. Iedereen spaart een vast percentage van zijn loon, wat vervolgens naar jouw persoonlijke pensioenpotje gaat.

De nieuwe pensioenwet was nodig omdat we steeds ouder worden. Je hebt dus langer in jouw leven pensioen nodig. Ook wisselen mensen vaker van baan of beginnen ze voor zichzelf. Met deze nieuwe wet wordt er meer rekening gehouden met o.a. deze ontwikkelingen.

Nieuwe pensioenregels

Maar wat is er nu precies veranderd? En wanneer krijg je hier nu precies mee te maken? We zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

Persoonlijk pensioenpotje
Je bouwt voortaan aan jouw eigen pensioenpotje, en dus niet meer in een grote algemene pensioenpot. Alle mensen die pensioen opbouwden onder de vorige pensioenwet, nemen het opgebouwde geld mee. Dit gaat in jouw persoonlijke pensioenpotje. Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je wat je hebt opgebouwd én hoeveel pensioen je straks ongeveer kunt verwachten.

Geen beloofde uitkering
Een belangrijk verschil is dat er geen beloftes meer worden gedaan over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. In het nieuwe pensioenstelsel worden er alleen afspraken gemaakt over de inleg. De hoogte van het pensioen hangt in het nieuwe stelsel af van de inleg, de beleggingsresultaten en de rente.

Leeftijd niet bepalend voor inleg in het pensioen
Nu is het vaak zo dat de inleg omhoog gaat als de leeftijd van jou als werknemer stijgt. Hoe ouder, hoe meer er relatief wordt ingelegd in de pensioenpot. In het nieuwe systeem is de inleg, ongeacht de leeftijd, een afgesproken percentage van het salaris.

Een deel van het pensioen opnemen
Dit wetsvoorstel is nog in behandeling maar waarschijnlijk kun je halverwege 2024 eenmalig maximaal 10 procent uit uw pensioenpotje opnemen als je met pensioen gaat. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor een verbouwing of een mooie reis. Het is dan wel zo dat de maandelijkse pensioenuitkering lager wordt

Geld opzij zetten met belastingvoordeel
Als je te weinig pensioen opbouwt dan heb je jaarruimte. Binnen de jaarruimte kun je waarschijnlijk, onder voorwaarden, fiscaalvriendelijk geld opzij zetten voor jouw pensioen. De jaarruimte gaat in de nieuwe pensioenwet flink omhoog. Daardoor ontstaan er meer mogelijkheden voor aanvulling op jouw inkomen voor later.

Wil je weten hoe dat precies zit? Je leest het hier.

Een pensioengat?
Of de nieuwe pensioenwet voor jou persoonlijk leidt tot een pensioengat, dat is op voorhand niet te zeggen. Elke situatie en elke loopbaan is anders. Ook worden de nieuwe regels nu pas toegepast op alle bestaande pensioenen en is het nog te vroeg om te weten hoe dat voor iedereen persoonlijk uitpakt. Heb een aantal jaren niet of minder gewerkt? Of ben je ZZP’er? Dan heb je mogelijk een pensioengat en kan het verstandig zijn om extra geld opzij te zetten voor jouw inkomen voor later.

Meer over aanvullend sparen voor jouw pensioen kun je hier lezen.

Het nabestaandenpensioen wordt versimpeld
Er komt straks maar één soort nabestaandenpensioen, zodat duidelijk is op welk bedrag jouw nabestaanden recht hebben als je overlijdt. Als je nog niet met pensioen bent als je overlijdt, krijgen ze maximaal 50 procent van jouw laatstverdiende loon. Ben je al wel met pensioen? Dan krijgen ze 70 procent van jouw opgebouwde ouderdomspensioen.

Wat kun je de komende tijd verwachten?
Jouw pensioenuitvoerder, vakbond, als je die hebt, en werkgever gaan nu aan de slag met de nieuwe pensioenregeling. Zij gaan dus jouw pensioen aanpassen. De overheid geeft ze hiervoor ruim de tijd, van 1 juli 2023 tot 1 januari 2027. Zijn ze klaar, dan krijg je een bericht van jouw werkgever of pensioenuitvoerder. Heb je voor die tijd vragen? Stel ze alvast aan jouw werkgever of aan jouw pensioenuitvoerder.

Kijk op MijnPensioenoverzicht
Ben je benieuwd hoeveel je gespaard hebt voor jouw pensioen? Via www.mijnpensioenoverzicht.nl ben je altijd op de hoogte.

Dit bericht is geplaatst op 13-10-2023