Het nut van een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering?

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een rechtspersoon zijn (financiële) verplichtingen niet kan nakomen, kunnen de bestuurders van die rechtspersoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Iedere bestuurder is (mede) verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medebestuurders. Hierbij staat het privévermogen op het spel. Een bestuursfunctie bij bijvoorbeeld de plaatselijke sportvereniging kan een groot financieel risico met zich meebrengen. Niet alleen de bestuurders lopen risico aansprakelijk gesteld te worden, dit geldt ook voor commissarissen en toezichthouders.

Wat is het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer je met een claim wordt geconfronteerd, wordt je door de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar begeleid. De verzekeraar neemt de (gerechtelijke) procedure uit handen en vergoedt de schade. De verzekering biedt ook dekking voor verweerkosten. De kosten van (juridisch) verweer tegen een claim kunnen namelijk hoog oplopen. Want ook al is de claim ongegrond, de bestuurder zal zich toch moeten verweren.

Voor wie is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geschikt.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor Verenigingen, Stichtingen, BV’s, NV’s en Verenigingen van Eigenaren. De schade die iemand lijdt door onbehoorlijk bestuur van één van de bestuurdersleden, kan in beginsel op elk van de bestuursleden worden verhaald.

Wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld?

Bijvoorbeeld bij:

• Het niet (tijdig) afdragen van sociale verzekeringspremies;

• Het niet bijhouden van een behoorlijke administratie en boekhouding;

• Het niet behoorlijk vervullen van zijn taak, (mede) leidend tot een faillissement;

• Het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen;

• Het nemen van beslissingen met financiële gevolgen zonder een goede zekerheidsstelling;

• Het door een bestuurder niet verstrekken van (de juiste) informatie aan een commissaris of toezichthouder.

Het risico van bestuurdersaansprakelijkheid wordt vaak onderschat. In de meeste zaken wordt een schikking overeen gekomen, omdat geen van de partijen gebaat is bij publiciteit.

Voorbeeld 1
De winkeliersvereniging wil extra klanten naar haar winkelstraten trekken. Daarom organiseert zij enkele activiteiten, waaronder het laten optreden van een bekende zanger, het huren van een draaimolen en het tijdelijk plaatsen van een schaatsbaan. De kosten bedragen al met al € 15.000,-. Zodra de nota’s binnenkomen blijkt dat er niet genoeg geld in kas is. De benadeelde zanger en leveranciers spreken de bestuurders aan om alsnog hun openstaande rekeningen betaald te krijgen.

Voorbeeld 2
Op de vergadering van de VvE wordt besloten tot groot onderhoud en het bestuur geeft een aannemer opdracht dit uit te voeren. De aannemer verlangt een aanbetaling. Korte tijd later blijkt de aannemer failliet te zijn verklaard. Dan blijkt dat het bestuur wel de aanbetaling heeft gedaan maar niet vooraf heeft onderzocht hoe de aannemer er financieel voor stond. De appartementseigenaren stellen de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk.

Voorbeeld 3
Een BV staat op het punt om bedrijf X over te nemen, maar merkt gelukkig net op tijd dat X op de rand van faillissement balanceert. De BV blaast de overname af, maar de aandeelhouders stellen de bestuurders van de BV aansprakelijk voor de geleden schade. Bij de voorbereiding van de overname waren namelijk aanzienlijke kosten gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden als de bestuurders een boekenonderzoek hadden laten uitvoeren.

Voorbeeld 4
Twee bestuursleden van een hockeyvereniging verhuren – zonder medeweten van de andere bestuursleden – het terrein voor het geven van een concert. Het terrein loopt forse schade op en daardoor ontstaat een financiële strop voor de vereniging. Beiden zijn door de vereniging aansprakelijk gesteld.

Ben je een bestuurder en wil je jouw privé vermogen goed beschermen, overweeg dan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Heb je interesse of vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn je graag van dienst.

Dit bericht is geplaatst op 18-11-2020