Wat verandert er voor jouw zorgverzekering in 2024?

Op Prinsjesdag is er een nieuwe blik geworpen op de begroting van 2024 voor Volksgezondheid met de presentatie van de Miljoenennota. We zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen omtrent de Zorgverzekeringswet voor jou op een rijtje, waaronder de zorgpremie, het eigen risico en de zorgtoeslag.

Wat kun je verwachten in het komende jaar?
 • De nominale zorgpremie stijgt met € 142
 • De zorguitgaven per Nederlander stijgen met € 508
 • Het verplichte eigen risico blijft onveranderd
 • De zorgtoeslag wordt lager in vergelijking met 2023
 • De inkomensafhankelijke bijdrage daalt licht
Zorgpremie stijgt met gemiddeld € 12 per maand

In de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat de nominale premie volgend jaar stijgt met € 142 per verzekerde, wat neerkomt op bijna € 12 per maand. De verwachte gemiddelde kosten voor een basisverzekering in 2024 zijn € 149,33 per maand. Zorgverzekeraars zullen uiterlijk op 12 november de definitieve premie van hun polissen vaststellen. Deze stijging in de zorgpremie weerspiegelt de toenemende zorgkosten, zoals verderop wordt toegelicht.

Eigen risico blijft onveranderd

Het eigen risico blijft in het komende jaar op € 385 per verzekerde, zoals eerder al besloten door het kabinet, voordat deze viel.

Basispakket blijft grotendeels onveranderd

Er zijn geen grote wijzigingen in de dekking van het basispakket. Slechts enkele toevoegingen en verlengingen in de dekking zijn van toepassing:

 1. Flexibilisering van kraamzorg:
  De kraamzorg wordt flexibeler en kan tot maximaal 6 weken na de bevalling worden vergoed, met een variabel aantal uren kraamzorg gebaseerd op het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK).
 2. Paramedische herstelzorg na Covid-19:
  Extra herstelzorg na Covid-19, waaronder fysiotherapie en ergotherapie, wordt verlengd tot 1 januari 2025, met specifieke limieten voor vergoeding.
 3. Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen:
  Er worden nationale afspraken gemaakt voor een gecombineerde aanpak van preventie en behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen, met inbegrip van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor kinderen die deel gaat uitmaken van het basispakket.
 4. Valpreventie voor ouderen:
  Ouderen met een verhoogd valrisico hebben recht op val-preventieve beweeginterventies, en ouderen met een matig valrisico krijgen vanaf 2024 de interventie vergoed vanuit het basispakket, na screening.
Nominale premie als richtlijn

De nominale premie is een schatting van de overheid van wat een gemiddelde volwassene per jaar zou moeten betalen voor een basisverzekering, zonder rekening te houden met kortingen, toeslagen of andere invloeden.

Zorgverzekeraars gebruiken de nominale premie als leidraad, maar de daadwerkelijke premie die je in 2024 betaalt, wordt bepaald door iedere zorgverzekeraar afzonderlijk en kan variëren afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen pakket.

Prijsverschillen

Jaarlijks variëren de prijzen van basisverzekeringen aanzienlijk, onder andere door aangepaste voorwaarden, efficiëntere zorginkoop en het gebruik van reserves om premies laag te houden. Sommige verzekeraars hebben meer financiële reserves dan anderen; bijvoorbeeld Zorg en Zekerheid, Achmea en EUCARE hebben relatief hoge reserves. Het kabinet verwacht dat zorgverzekeraars gemiddeld € 84 per verzekerde uit hun reserves zullen aanwenden.

Zorgkosten per Nederlander stijgen met € 508

Als we de totale uitgaven vertalen naar gemiddelde zorgkosten per Nederlander, dan zien we een stijging naar € 7.145 in 2024, een toename van maar liefst € 508 ten opzichte van 2023. Deze stijging is met name te wijten aan de stijgende nominale premie en een groter deel van het gemiddelde inkomen dat via premies bijdraagt aan de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Wat zijn de oorzaken van de stijgende zorgkosten?
 1. Inflatie: kostenstijgingen in de gehele zorgsector, waaronder gezondheidszorg en ICT-diensten.
 2. Salarisgroei in de zorg: verschillende cao’s hebben aanzienlijke salarisverhogingen doorgevoerd.
 3. Toenemende zorgvraag: vergrijzing en een groter aantal chronische patiënten zorgen voor een grotere vraag naar zorg.
Geen aanpassing aan eigen risico in stukjes

Het voorstel van minister Kuipers om het eigen risico per 1 januari 2025 aan te passen naar maximaal € 150 per behandeling is controversieel verklaard door de Kamer en zal dus niet worden aangenomen. Na de verkiezingen in november zal er waarschijnlijk nieuw beleid worden ontwikkeld met betrekking tot het eigen risico, aangezien veel politieke partijen streven naar afschaffing of herstructurering ervan.

Zorgtoeslag daalt aanzienlijk

De zorgtoeslag in 2024 wordt fors verlaagd ten opzichte van het huidige jaar, omdat de tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag in 2023, bedoeld als koopkrachtsteun, wordt stopgezet. Dit betekent dat alleenstaanden en gezinnen in het komende jaar aanzienlijk minder zorgtoeslag ontvangen dan in 2023. Voor mensen die momenteel het maximale bedrag ontvangen, zijn de dalingen als volgt:

 • Alleenstaanden: -/- € 27 per maand
 • Gezinnen: -/- € 22 per maand

De definitieve bedragen worden later bekendgemaakt, zodra de verzekeraars hun premies voor het komende jaar hebben vastgesteld.

Inkomensafhankelijke bijdrage daalt

Iedereen die in Nederland werkt, pensioen ontvangt of een uitkering heeft, draagt via een inkomensafhankelijke bijdrage bij aan de Zorgverzekeringswet. Volgend jaar zal het percentage voor alle groepen dalen. De inkomensafhankelijke bijdrage (ZVW) wordt in de meeste gevallen door de werkgever betaald op basis van het bruto-inkomen.

Wlz-premie

De premie voor de Wet langdurige zorg blijft in 2024 onveranderd op 9,65 procent, zoals blijkt uit de stukken van de Rijksbegroting.

Dit bericht is geplaatst op 25-09-2023