WIA / WGA Verzekeringen

WGA-gatverzekering

Is een medewerker na twee jaar ziekte nog 35% of meer arbeidsongeschikt, dan ontvangt hij van UWV een WGA-uitkering. De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van de mate waarin je medewerker nog kan werken. Met een WGA-gatverzekering zorg je voor een aanvulling op deze uitkering. Je kunt kiezen uit een WGA-gatverzekering Basis en een WGA-gatverzekering Uitgebreid.

WGA-gatverzekering Basis

Met de WGA-gatverzekering Basis regel je voor je medewerker een aanvulling op zijn WGA-vervolguitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van de arbeidsongeschiktheid. De aanvulling vanuit de WGA-gatverzekering Basis wordt daarom als volgt berekend:

WIA-loon x het WIA-uitkeringspercentage -/- de WGA-uitkering.

Het loon waarop de uitkering gebaseerd wordt is niet hoger dan het maximum WIA-loon.

Voorbeeld

Laatstverdiende salaris € 40.000

Uitkering van de werkgever 1e jaar 100%

Uitkering van de werkgever 2e jaar 70%

Arbeidsongeschiktheidspercentage 50%

Huidig inkomen in het 3e jaar € 0

Minimumloon € 20.000

WGA-uitkering van UWV € 7.000

Aanvulling vanuit WGA-gatverzekering Basis € 7.000

WGA-gatverzekering Uitgebreid

Naast een inkomensdaling die wordt veroorzaakt door de arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van inkomensdaling door werkloosheid. Dit is het geval als je medewerker zijn restverdiencapaciteit niet voldoende benut, omdat hij geen werk vindt voor het gedeelte dat hij nog wel arbeid kan verrichten. Restverdiencapaciteit is het inkomen dat deze medewerker volgens UWV nog kan verdienen.

Met de WGA-gat verzekeringUitgebreid verzeker je ook opvang van het werkloosheidsgedeelte. Je medewerker ontvangt een aanvulling op zijn WGA-uitkering tot minimaal 70% van zijn oude (gemaximeerde WIA-)loon. Als de arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit voor minimaal 50% benut, dan ontvangt deze medewerker een extra aanvulling op zijn uitkering.

Voorbeeld

Laatstverdiende salaris € 40.000

Uitkering van de werkgever 1e jaar 100%

Uitkering van de werkgever 2e jaar 70%

Arbeidsongeschiktheidspercentage 50%

Nieuw inkomen € 0

Minimumloon € 20.000

WGA-uitkering van UWV € 7.000

Uitkering WGA-gatverzekering Uitgebreid € 21.000

Totaal inkomen € 28.000

Wilt u meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier