Wijzigingen NHG in 2021

Nationale Hypotheek Garantie introduceert in 2021 een nieuwe regeling voor senioren en voert een aantal wijzigingen door. Hier vind je de acht belangrijkste wijzigingen.

Kostengrens 2021

De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020. Je krijgt daarmee als koper meer ruimte om verduurzamingsmaatregelen mee te financieren. Om de kostengrens vast te stellen, past NHG een nieuwe methodiek toe. Door een langere ‘terugkijkperiode’ te hanteren en een correctiefactor toe te passen sluit de kostengrens beter aan bij de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit maakt de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens.

Tijdelijk tekort regeling

Een tijdelijk financieringstekort bij twee senioren, veroorzaakt door een verschil in AOW-leeftijd, lossen we op met de werkelijke lastentoets. Deze tijdelijk tekort regeling haalt onnodige drempels voor senioren weg. ​

Werkgeversverklaring

Het model werkgeversverklaring is aangepast. Geldverstrekkers krijgen hiermee sneller een scherp beeld van de situatie van de klant. Je krijgt hiermee zo snel mogelijk zekerheid over je hypotheekaanvraag.

Oversluiten niet-NHG naar NHG

Om van niet-NHG over te kunnen sluiten naar NHG, is oversluiten straks alleen mogelijk als NHG nodig is om woningbehoud mogelijk te maken of als je jouw aflossingsvrije hypotheek deels omzet naar een hypotheek met aflosvorm. Andere redenen om naar NHG over te sluiten blijven bestaan, zodat onder andere het verbeteren of verduurzamen van de woning met NHG mogelijk blijft.

Combineren van verschillende financieringsdoelen

Vanaf volgend jaar is het mogelijk om de financieringsdoelen die in Norm 3 worden beschreven (kwaliteitsverbetering, echtscheiding, afkoop erfpacht, SVn Starterslening) met elkaar te combineren. Hierdoor kan jouw financieringsbehoefte in één financieringsaanvraag worden gerealiseerd.  Dit scheelt kosten, tijd en energie.

Meerdere hypothecaire inschrijvingen

Het maximum van twee hypothecaire inschrijvingen komt te vervallen. Deze wijziging neemt obstakels weg, die geldverstrekkers ervaren bij het bijvoorbeeld financieren van een aanvullende lening. Voor NHG heeft deze wijziging geen gevolgen voor de zekerheidspositie van NHG bij de verkoop van een woning.

Dezelfde mogelijkheden met NHG

In de nieuwe V&N maakt het qua mogelijkheden met NHG niet uit of je bij je huidige geldverstrekker blijft of dat je oversluit naar een andere geldverstrekker. In beide situaties is het straks mogelijk om bijvoorbeeld de boeterente mee te financieren.​

Borgtochtprovisie 2021

In 2021 betaal je, net als in 2020, voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van jouw hypotheek.

Bron: www.nhg.nl.

Dit bericht is geplaatst op 20-11-2020