Zonnepanelen verzekeren

Je denkt aan zonnepanelen of je hebt ze al geplaatst. Goed bezig, dat is namelijk goed voor het klimaat én voor een lagere energierekening. Zonnepanelen zijn vaak op het dak geplaatst en zijn daardoor kwetsbaar. Hoe zit het dan eigenlijk bij schade aan zonnepanelen?

Zonnepanelen zijn op de woonhuisverzekering meeverzekerd als ze vast op of in het dak van je huis bevestigd zijn. Je bent dan onder andere verzekerd tegen schade door storm, brand, hagel en bliksem.

Check verzekerd bedrag en verzekeringsvoorwaarden

Het is belangrijk dat na plaatsing van zonnepanelen het verzekerd bedrag van de woonhuisverzekering hoog genoeg is. Bij een te laag verzekerd bedrag, wordt een schade maar voor een deel vergoed. Neem dus – als je van plan bent om zonnepanelen te laten plaatsen of al hebt geplaatst – altijd contact op met je verzekeringsadviseur om het verzekerd bedrag te checken en zo nodig opnieuw vast te laten stellen. Je verzekeringsadviseur checkt dan ook de verzekeringsvoorwaarden. Zo weet je dat je goed verzekerd bent.

Voor bewoners van een huurwoning en van appartementen met een Vereniging van Eigenaren is het net wat anders geregeld

Heb je een huurwoning en zonnepanelen op je dak? Dan kun je de zonnepanelen vaak verzekeren onder het huurdersbelang van je inboedelverzekering. Tenminste, als jij of een vorige bewoner de zonnepanelen heeft laten plaatsen. Laat het wel aan de verhuurder weten dat je zonnepanelen hebt laten plaatsen. Heeft de verhuurder de zonnepanelen laten plaatsen? Dan hoef jij verder niets te doen. Want dan is de verhuurder verantwoordelijk voor een eventuele schade aan de zonnepanelen.

Heb je een appartement met een Vereniging van Eigenaren? Ook dan kun je de zonnepanelen vaak meeverzekeren via je inboedelverzekering, in dit geval onder de noemer eigenaarsbelang. Dit doe je alleen als je zelfstandig de zonnepanelen hebt laten plaatsen. Plaats je met alle bewoners gezamenlijk zonnepanelen? Dan kunnen de zonnepanelen worden meeverzekerd onder de opstalverzekering van de Vereniging van Eigenaren.

Wat is niet verzekerd?
 • Zonnepanelen die ‘los’ op een dak liggen, zijn vaak niet meeverzekerd op een woonhuisverzekering. Dit is vaak het geval op platte daken. Zonnepanelen worden dan niet aan het dak bevestigd, maar op je dak geplaatst met stellages.
 • Voor schuine daken geldt dat zonnepanelen vastgeschroefd aan het dak moeten zijn om verzekerd te zijn op de woonhuisverzekering.
 • Zonnepanelen die je in je tuin installeert, zijn soms niet meeverzekerd op een woonhuisverzekering. Ben je van plan zonnepanelen in de tuin te plaatsen? Overleg dan met je verzekeringsadviseur.
 • Onzichtbare schade aan zonnepanelen is vaak niet verzekerd. Deze schade kan namelijk al bij het vervoeren van de zonnepalen zijn ontstaan. Ook schade ontstaan door verkeerde installatie is niet gedekt. Laat je zonnepanelen dus installeren door een erkende installateur.
 • Verlies van stroomopbrengst (tijdens schade) is ook vaak niet standaard verzekerd op een woonhuisverzekering.
 • Worden je zonnepanelen gestolen dan moet er bij een woonhuisverzekering vaak sprake zijn van braakschade.
 • Ook schade aan zonnepanelen tijdens onderhoud is uitgesloten van de verzekeringsdekking, evenals zogeheten microcracks. Dit zijn haarscheurtjes in de zonnecellen
 • Een woonhuisverzekering biedt niet altijd dekking voor schade door wind. Verzekeraars bieden wel dekking voor schade door storm. Hieronder wordt windkracht 7 en meer verstaan.
Schade door zonnepanelen

Ontstaat er schade aan (bezittingen van) anderen door jouw zonnepanelen? Bijvoorbeeld als zonnepanelen van het dak waaien, dan valt dit in principe onder je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Wordt hierbij het woonhuis van de buren beschadigd, dan vindt vergoeding doorgaans plaats door de eigen woonhuisverzekering van de buren.

In geval van brand worden mogelijk deeltjes van de zonnepanelen verspreid over de omgeving. Het opruimen hiervan kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Opruimingskosten zijn standaard onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaald maximum meeverzekerd onder de woonhuisverzekering. In bepaalde situaties kan het verstandig zijn om een afzonderlijke milieuschadeverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld als het aantal zonnepanelen groter dan gebruikelijk is en/of het risico bestaat dat deeltjes onder andere op percelen met gewassen of op grasland met dieren terecht kunnen komen.

Stormschade zonnepanelen voorkomen

Stormschade zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Wil je stormschade aan je zonnepanelen voorkomen? Neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen.

 • Laat je zonnepanelen alleen door erkende installateurs bevestigen en onderhouden. Let ook op een goede garantie.
 • Kies kwalitatief goede zonnepanelen. Bij zonnepanelen geldt ook vaak ‘goedkoop is duurkoop’.
 • Heb je zonnepanelen op platte daken? Laat controleren of het gewicht van de zonnepanelen zwaar genoeg is om een goede storm te weerstaan. Of is het toch mogelijk de zonnepanelen vast te zetten aan je dak (te ‘aarden’).
 • Het is mogelijk om zonnepanelen ín je dak te plaatsen. Zo kan de wind er minder snel onder komen. Het is wel een grotere ‘klus’. Je gaat namelijk ook aan je dak verbouwen.

Is er een storm geweest? Dan is het verstandig om je zonnepanelen te controleren. Zitten ze nog goed vast? Zien de kabels en bouten er nog goed uit? Twijfel je? Bel dan een specialist die het voor je kan controleren. En waar nodig kan helpen met herstellen.

Afzonderlijke zonnepanelenverzekering

Er zijn overigens ook aparte zonnepanelenverzekeringen. Hiermee kun je zonnepanelen uitgebreider verzekeren dan op de woonhuis- of inboedelverzekering het geval is. Dit kan vaak via het bedrijf dat de zonnepanelen levert. Deze verzekeringen zijn vaak wel wat duurder.

Bewaar je facturen

Als je te maken krijgt met schade aan je zonnepanelen, dan moet je bij de verzekeraar de waarde van de panelen kunnen aantonen. Bewaar daarom altijd de factuur. Bewaar bij reparaties ook altijd de factuur, daarmee toon je bij verzekeraar aan wat de reparatie heeft gekost.

Dit bericht is geplaatst op 16-06-2023