Zorgverzekering

Iedere inwoner van Nederland die 18 jaar of ouder is, is verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de kosten van medische zorg. Bovenop de basisverzekering heb je de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering en/of tandartsverzekering af te sluiten.

Video’s met uitleg over het zorgverzekeringsstelsel bekijken?
Klik hier

Overstappen naar een andere verzekeraar?

Jaarlijks maken verzekeraars rond de tweede week van november de premies voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend. Je kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Heb je vóór de ingang van het nieuwe jaar nog geen keuze kunnen maken? Dan is het van belang dat je jouw huidige verzekering in ieder geval vóór 1 januari beëindigt. Je hebt dan nog tot en met 31 januari van het nieuwe jaar om jouw nieuwe verzekering af te sluiten.

Zelf berekenen

Individueel

Via de onderstaande zorgmodule voor particulieren kun je snel en eenvoudig jouw wensen aangeven en de dekkingen en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Indien gewenst kun je direct jouw zorgverzekering afsluiten.

Naast de zorgverzekeraars die in de bovenstaande module zijn opgenomen, bieden wij ook zorgverzekeringen aan van andere verzekeraars. Klik op één van de onderstaande buttons om naar de module van de betreffende zorgverzekeraar te gaan.

Voor ondernemers

Via de onderstaande zorgmodule voor ondernemers kun je snel en eenvoudig jouw wensen aangeven en de dekkingen en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Indien gewenst kun je direct jouw zorgverzekering afsluiten.

Naast de zorgverzekeraars die in bovenstaande modules zijn opgenomen, bieden wij ook zorgverzekeringen voor ondernemers aan van andere verzekeraars . Klik op een van onderstaande buttons om naar de module van de betreffende zorgverzekeraar te gaan.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de zorgverzekering. Heb je een vraag die er niet tussen staat? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen jou hier graag bij.

De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2024 wijzigt het basispakket weer op een aantal punten:

Fysio- en oefentherapie in het kader van valpreventie

Op dit moment zijn er beperkingen in de vergoeding van fysio- en oefentherapie. Vanaf 2024 verandert dit voor ouderen die een hoog valrisico én onderliggende klachten hebben. Zij krijgen een vergoeding voor een beweegprogramma met begeleiding van de fysiotherapeut.

Flexibele inzet kraamzorg

Vanaf 2024 kunnen gezinnen tot 6 weken na de bevalling kraamzorg krijgen. Nu ligt de grens nog op de tiende dag na de bevalling.

Paramedische herstelzorg na corona

Deze regeling wordt verlengd. Al sinds 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg voor covid onder voorwaarden toegelaten tot het basispakket. Het gaat daarbij om fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. De vergoeding voor deze zorg wordt verlengd tot 1 januari 2025.

Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) aanpak voor kinderen is toegevoegd aan het basispakket met als doel om overgewicht en obesitas te voorkomen.

Bij de zorgverzekering geldt een standaard eigen risico van € 385. Dit betaal je als je gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Bij de meeste verzekeraars heb je de mogelijkheid jouw eigen risico vrijwillig te verhogen in ruil voor korting op de premie van jouw verzekering.

Voor welke zorg geldt géén eigen risico?
Er geldt geen eigen risico voor onder andere: kosten huisarts, kosten verloskundige zorg, kinderen onder de 18 jaar, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, ketenzorg en wijkverpleging.

Voor welke zorg geldt wél een eigen risico?
Je kunt hierbij denken aan: ziekenhuisopnames en operaties, psychologische hulp, spoedeisende hulp, medicijnen, bloedprikken, ambulancevervoer, fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21e behandeling.

Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,- in 2023. Dit betaal je wanneer je zorg nodig hebt waarop een eigen risico van toepassing is. Je betaalt voor deze zorg eerst het eigen risico. Pas wanneer dit op is, vergoedt de verzekeraar de kosten.

Voor sommige soorten zorg geldt een wettelijke eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen of hoortoestellen. Een aanvullende verzekering kan mogelijk vergoeding bieden voor deze eigen bijdrage. Hieronder vind je een rekenvoorbeeld van een situatie waarin het eigen risico én de eigen bijdrage van toepassing zijn.

Voorbeeld
Je hebt een hoortoestel nodig en hebt alleen een basisverzekering afgesloten. De totale kosten zijn € 1.000,-. Je betaalt eerst de wettelijke eigen bijdrage van 25% (€ 250,-). Op de overgebleven € 750,- wordt het eigen risico van € 385,- toegepast. In deze situatie betaal je € 635,- zelf. Jouw zorgverzekeraar vergoedt de resterende € 365,-.

Heb je een vraag over jouw zorgverzekering?

Neem contact op