Zorgverzekering

Iedere inwoner van Nederland die 18 jaar of ouder is, is verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de kosten van medische zorg. Bovenop de basisverzekering heb je de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering en/of tandartsverzekering af te sluiten.

Video’s met uitleg over het zorgverzekeringsstelsel bekijken?
Klik hier

Overstappen naar een andere verzekeraar?

Jaarlijks maken verzekeraars rond de tweede week van november de premies voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend. Je kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Heb je vóór de ingang van het nieuwe jaar nog geen keuze kunnen maken? Dan is het van belang dat je jouw huidige verzekering in ieder geval vóór 1 januari beëindigt. Je hebt dan nog tot en met 31 januari van het nieuwe jaar om jouw nieuwe verzekering af te sluiten.

Zelf berekenen

Individueel

Via de onderstaande zorgmodule voor particulieren kun je snel en eenvoudig jouw wensen aangeven en de dekkingen en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Indien gewenst kun je direct jouw zorgverzekering afsluiten.

Naast de zorgverzekeraars die in de bovenstaande module zijn opgenomen, bieden wij ook zorgverzekeringen aan van andere verzekeraars. Klik op één van de onderstaande buttons om naar de module van de betreffende zorgverzekeraar te gaan.

Voor ondernemers

Via de onderstaande zorgmodule voor ondernemers kun je snel en eenvoudig jouw wensen aangeven en de dekkingen en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Indien gewenst kun je direct jouw zorgverzekering afsluiten.

Naast de zorgverzekeraars die in bovenstaande modules zijn opgenomen, bieden wij ook zorgverzekeringen voor ondernemers aan van andere verzekeraars . Klik op een van onderstaande buttons om naar de module van de betreffende zorgverzekeraar te gaan.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de zorgverzekering. Heb je een vraag die er niet tussen staat? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen jou hier graag bij.

Veranderingen in het basispakket vanaf 1 januari 2023

  • Coronazorg: Er zijn nog steeds veel Nederlanders herstellende van corona. Sommigen van hen hebben hier extra hulp bij nodig, bijvoorbeeld in de vorm van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie of dieetadvies. Tot 1 augustus 2023 wordt deze extra zorg vergoed uit de basisverzekering. De site van Zorginstituut Nederland geeft hierover via onderstaande link meer informatie.
  • Vitamine D: Onlangs adviseerde Zorginstituut Nederland om vitamine D bevattende geneesmiddelen te schrappen uit de basisverzekering. Minister Kuipers heeft dit advies overgenomen. Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van vitamine D via de zorgverzekering. Dit betekent dat de kosten van vitamine D voor eigen rekening komen. Bij een receptmiddel met een hoge dosering vitamine D, kunnen de totale kosten ongeveer € 80,- per jaar bedragen.
  • Combinatietest: De combinatietest voor zwangere vrouwen wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Reden hiervoor is dat te weinig vrouwen gebruik maakten van de test, waardoor niet langer aan de kwaliteitsrichtlijn kan worden voldaan en de kwaliteit niet langer kon worden gewaarborgd. De combinatietest werd in het verleden meer gebruikt en betreft een bloedtest en nekplooimeting.
  • NIPT: De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor zwangere vrouwen blijft wel gewoon beschikbaar en wordt per 1 april 2023 door een overheidsregeling buiten de basisverzekering om aangeboden. De eigen betaling van € 175,-, die tot nu toe gold, komt daarmee te vervallen. Als er sprake is van een medische indicatie dan wordt de NIPT wel via de zorgverzekering vergoed, maar hoeft hiervoor geen verplicht eigen risico te worden betaald. Met de NIPT kunnen vrouwen hun ongeboren kind laten checken op chromosoomafwijkingen, zoals het down-, edwards- en patausyndroom.

Kortingen op collectieve zorgverzekeringen verdwijnen voor de basisverzekering

Bijna 2 op de 3 Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Verzekeraars mogen vanaf 2023 geen collectiviteitskorting meer geven op de basisverzekering. Op dit moment is dit nog maximaal 5%. Collectieve zorgverzekeringen mogen wel blijven bestaan en mogen nog steeds korting geven op de aanvullende verzekeringen.

Bij de zorgverzekering geldt een standaard eigen risico van € 385. Dit betaal je als je gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Bij de meeste verzekeraars heb je de mogelijkheid jouw eigen risico vrijwillig te verhogen in ruil voor korting op de premie van jouw verzekering.

Voor welke zorg geldt géén eigen risico?
Er geldt geen eigen risico voor onder andere: kosten huisarts, kosten verloskundige zorg, kinderen onder de 18 jaar, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, ketenzorg en wijkverpleging.

Voor welke zorg geldt wél een eigen risico?
Je kunt hierbij denken aan: ziekenhuisopnames en operaties, psychologische hulp, spoedeisende hulp, medicijnen, bloedprikken, ambulancevervoer, fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21e behandeling.

Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,- in 2023. Dit betaal je wanneer je zorg nodig hebt waarop een eigen risico van toepassing is. Je betaalt voor deze zorg eerst het eigen risico. Pas wanneer dit op is, vergoedt de verzekeraar de kosten.

Voor sommige soorten zorg geldt een wettelijke eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen of hoortoestellen. Een aanvullende verzekering kan mogelijk vergoeding bieden voor deze eigen bijdrage. Hieronder vind je een rekenvoorbeeld van een situatie waarin het eigen risico én de eigen bijdrage van toepassing zijn.

Voorbeeld
Je hebt een hoortoestel nodig en hebt alleen een basisverzekering afgesloten. De totale kosten zijn € 1.000,-. Je betaalt eerst de wettelijke eigen bijdrage van 25% (€ 250,-). Op de overgebleven € 750,- wordt het eigen risico van € 385,- toegepast. In deze situatie betaal je € 635,- zelf. Jouw zorgverzekeraar vergoedt de resterende € 365,-.

Heb je een vraag over jouw zorgverzekering?

Neem contact op