Goederentransportverzekering

Het zal je maar gebeuren. Je hebt goederen gekocht of verkocht en tijdens het transport raakt de vrachtwagen van de weg waardoor de lading beschadigd raakt. De kosten kunnen aanzienlijk zijn en kunnen niet altijd (volledig) verhaald worden op de vervoeder. De vervoerder is namelijk beperkt aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van jouw goederen. Gelukkig is het transportrisico te verzekeren met een Goederentransportverzekering.

De Goederentransportverzekering is voor alle bedrijven die eenmalig of regelmatig (handels-)goederen laten vervoeren door een vervoerder. Hiermee ondervang je de risico’s en beperkingen van (standaard) leverings- en vervoersvoorwaarden.  Je kunt deze verzekering afsluiten als doorlopende verzekering, maar ook voor een eenmalige zending. Een zending is verzekerd tijdens vervoer over de weg, door de lucht, per spoor en over het water. En eventueel ook bij tussentijdse op- en overslag.

  • Voor eigenaren van goederen
  • Allriskdekking
  • Vergoeding misgelopen winst
  • Nederland, Europa of Wereld

Bij het transport van goederen zijn er diverse risico’s die kunnen optreden:

  • Schade aan de vervoerde goederen
  • Bederf van de vervoerde goederen
  • Diefstal van de vervoerde goederen
  • Bedrijfsschade als gevolg van schade aan de vervoerde goederen

Deze risico’s komen meestal voor rekening van de eigenaar van de goederen. Dit is degene die volgens de leveringsvoorwaarden (Incoterms) eigenaar is van de goederen tijdens het transport. Het moment van overdracht door de verkoper aan de koper kan bij het ophalen van de goederen zijn, maar ook bij aflevering op de afgesproken plaats. Ertussenin is ook mogelijk, bijvoorbeeld aflevering in een haven, waarna de goederen voor risico van de koper verder vervoerd zullen worden.

Een Goederentransportverzekering wordt vaak verward met een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit in de eigendom van de goederen. Een Goederentransportverzekering is een schadeverzekering voor inkopers en verkopers. Een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is een aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders. Een vervoerder kan bij schade soms aansprakelijk worden gesteld door de eigenaar van de goederen. Als de vervoerder zich niet kan beroepen op overmacht, dan is hij slechts aan te spreken voor een gemaximeerd bedrag per kilo wat niet altijd toereikend is.

De Goederentransportverzekering heeft in de basis een Allriskdekking en vergoedt materiële schade aan jouw goederen die worden getransporteerd met een voer-, vaar- of vliegtuig. Er is dekking tijdens het transport, tijdens het in- en uitladen en tijdens het verblijf in een opslagplaats dat vooraf gaat aan verzending.

Bij schade wordt de inkoopwaarde van de goederen vergoed. En in veel gevallen de gemiste
winst op basis van de verkoopfactuur tot een maximum van 20% van de inkoopwaarde. Je kunt vaak ook kiezen voor een ander percentage.

Schade ontstaan door oorlog en/of staking is soms meeverzekerd of anders mee te verzekeren.

Wilt u meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier