Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vervoer je goederen van anderen? Dan ben je aansprakelijk voor schade aan deze goederen tijdens transport. Met de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering verzeker je dit aansprakelijkheidsrisico.

Deze verzekering is voor bedrijven die actief zijn in het (inter)nationale wegtransport en/of logistieke dienstverlening. Als logistiek dienstverlener ben je volgens de gebruikte vervoerscondities meestal beperkt aansprakelijk voor schade aan goederen van anderen die je vervoert. Met de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is je aansprakelijkheid verzekerd voor beschadiging of diefstal van andermans goederen. Dit geldt voor schade die onderweg ontstaat, tijdens het laden en lossen of tijdens op- en overslag.

  • Geschikt voor vervoerders
  • Onderweg, laden en lossen
  • Ook schade door vertraging
  • Dekking Nederland of buitenland

Jouw aansprakelijkheid wordt bepaald door de vervoerscondities die je met jouw opdrachtgever overeenkomt, zoals bijvoorbeeld:

  • AVC voor vervoer binnen Nederland (Algemene Vervoerscondities 2002)
  • CMR voor grensoverschrijdend vervoer (CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg).

Afhankelijk van de vervoerscondities wordt jouw aansprakelijkheid beperkt of juist uitgebreid. Het is daarom belangrijk dat jouw verzekering hierop afgestemd is.

De Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt:

  • Schade waarvoor je volgens de Algemene Vervoers-condities 2002 (AVC 2002) aansprakelijk bent.
  • Schade waarvoor je volgens de Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg (CMR) aansprakelijk bent.
  • Schade waarvoor je volgens algemeen geaccepteerde voorwaarden
    (van transportorganisaties) aansprakelijk bent.

Ook schade door vertraging is vaak meeverzekerd. Hiermee wordt het niet-uitleveren van zaken die je hebt aangenomen om te vervoeren binnen de afgesproken termijn of binnen de termijn die van een zorgvuldig vervoerder redelijkerwijs mag worden verwacht.

Een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering wordt vaak verward met een Goederentransportverzekering. Het verschil zit in de eigendom van de goederen. Een Goederentransportverzekering is een schadeverzekering voor inkopers en verkopers. Een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is een aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders.

Wilt u meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier