Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Valt één van jouw machines plotseling uit, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor jouw onderneming. Jouw productie wordt minder of valt zelfs stil. Hier hebben jouw klanten last van.

De machines kunnen verzekerd worden met de machinebreukverzekering. Hiermee zijn de machines zelf verzekerd na een calamiteit. Als aanvulling op de machinebreukverzekering is het mogelijk om de machinebreukbedrijfsschadeverzekering mee te verzekeren. Deze verzekering vergoedt de bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk, oftewel de gevolgschade die voortvloeit uit de materiële beschadiging van de machine. Hierbij kun je denken aan productievermindering of omzetverlies.

  • Financiële bescherming
  • Vergoeding gederfde winst
  • Aanvulling op machinebreuk
  • Hulp bij schade

Wilt u meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier