Machinebreukverzekering

Machines en installaties zijn voor veel ondernemers onmisbaar. Als een productieproces stil komt te liggen doordat er een machine uitvalt, dan heeft dat vaak grote financiële consequenties. Dat kan gebeuren door een kortsluiting of een fout van een medewerker.

Met de machinebreukverzekering zijn jouw machines en installaties verzekerd tegen materiële schades. Ook als een schade wordt veroorzaakt door een gebrek van de machine zelf. Deze verzekering kan eventueel uitgebreid worden met de machinebreukbedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering vergoedt de financiële schade als gevolg van het stilvallen van een machine.

Met machinebreukverzekering kun je alle soorten machines en installaties verzekeren, zoals grafische machines, metaal- en houtbewerkingsmachines, technische installaties in gebouwen zoals liften en koel- en vriesinstallaties.

  • Ruime dekking
  • Ook schade door eigen gebrek
  • Vergelijking verzekeraars
  • Hulp bij schade

Wil je meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier