Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ieder bedrijf dat in aanraking komt met anderen kan schade veroorzaken en daarvoor aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld als je een kop koffie omstoot over de laptop van jouw klant. Of als jouw medewerker een kast bij een klant bezorgd en per ongeluk een vaas omver stoot. Een ongeluk is zo gebeurd. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is daarom onmisbaar voor elk bedrijf.

  • Personen- en zaakschade
  • Verweerkosten meeverzekerd
  • Voor elk bedrijf
  • Vergelijking verzekeraars

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je beschermd tegen de gevolgen van schadeclaims. Veroorzaak jij of jouw medewerkers per ongeluk letsel aan iemand anders of schade aan zijn spullen? Of krijgt een werknemer een ongeval en word je hiervoor aansprakelijk gesteld? Dan kun je beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De AVB dekt niet alleen de schade die jij veroorzaakt aan personen of spullen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit, bijvoorbeeld inkomstenderving als gevolg van een letselschade. Bestaat de schade alleen uit een financiële schade (vermogensschade), dan is dat niet verzekerd met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit kan je wel verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verzekerd zijn onder andere:

  • jouw bedrijf
  • jijzelf als ondernemer
  • jouw werknemers
  • uitzendkrachten
  • Stagiaires
  • Familieleden en huisgenoten die werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf

Wat is verzekerd met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen (letsel of overlijden) en schade aan spullen of onroerende zaken van anderen, inclusief de schade die daar uit voortvloeit, zoals financiële schade (bedrijfsschade).

Productaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig product dat door jouw bedrijf is (op)geleverd.

Werkgeversaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan jouw werknemers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Dat kan letsel of overlijden zijn, maar ook schade aan de spullen van de werknemer.

Jouw werknemer kan ook schade oplopen waarvoor het bedrijf niet aansprakelijk is op basis van werkgeversaansprakelijkheid. In dat geval is er geen dekking op de AVB. Soms kan een werkgever toch verantwoordelijk zijn om te zorgen voor een verzekering die (een deel van) de schade dekt. Dan biedt de dekking Werknemersschadeverzekering uitkomst.

Milieuaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor schade aan personen door aantasting van het milieu is verzekerd.

Schade aan de bodem, het oppervlaktewater en elk ander bovengronds of ondergronds water door milieuaantasting is niet verzekerd. Hiervoor kun je een Milieuschadeverzekering (MSV) afsluiten.

Mocht je aansprakelijk worden gesteld, dan zal de verzekeraar nagaan of je inderdaad aansprakelijk bent en indien nodig in verweer gaan. De verweerkosten die eventueel gemaakt worden, de juridische kosten, zijn tevens meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Ook als je ten onrechte aansprakelijk bent gesteld. Een voorwaarde hierbij is wel dat het moet gaan een schade die onder de dekking valt.

Onder opzicht wordt de schade verstaand die je per ongeluk veroorzaakt aan spullen die je huurt of in bruikleen hebt. Of als je schade veroorzaakt aan spullen van anderen die je repareert, bewerkt of behandelt.  Schade aan deze zaken zijn in de regel standaard uitgesloten, maar kan in sommige gevallen wel beperkt worden meeverzekerd.

Voorbeeld:
Een klusman wil de radiator van de klant weer aan de muur ophangen, maar laat deze per ongeluk vallen op de plavuizen vloer. De schade aan de radiator is in principe niet verzekerd, tenzij de opzichtdekking is meeverzekerd. De schade aan de vloer is wel verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Voorbeeld:
Een lijstenmaker is bezig met het restaureren van een schilderijlijst, maar laat per ongeluk de lijst vallen. De schade aan de lijst is niet verzekerd, tenzij opzicht is meeverzekerd.

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd vanaf de ingangsdatum. Mocht je de verzekering beëindigen, dan is een eventuele schade die na de beëindigingsdatum gemeld wordt niet meeverzekerd.

Bij het afsluiten van een AVB is het mogelijk om het inlooprisico te verzekeren. Als het inlooprisico (of voorrisico) is verzekerd, dan ben je verzekerd als de schade is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de verzekering én je de schade meldt na de ingangsdatum van de verzekering. Een voorwaarde is wel dat de schade niet bij jou bekend mag zijn op het moment dat je de verzekering afsluit.

Mocht je de verzekering beëindigen of oversluiten naar een andere verzekeraar, dan kun je ook het uitlooprisico verzekeren. In dat geval is de schade die je meldt na de einddatum van de verzekering verzekerd. De schade moet dan wel zijn veroorzaakt tijdens de looptijd van de verzekering.

Schade aan (op)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden
Schade aan en waardevermindering van de door jou (op)geleverde zaken zijn standaard uitgesloten van deze verzekering. Hetzelfde geldt voor het vervangen,  verbeteren, terugroepen of herstellen van de door jou (op)geleverde zaken.

Voorbeeld:
Van een aan een klant verkochte fiets breekt na enkele ritjes het frame.  De schade aan de fiets en het herstel daarvan zijn niet verzekerd. De eventuele schade aan kleding of letselschade als gevolg van het gebrek is wel verzekerd.

Voorbeeld:
Als een klusman een muur metselt en de muur valt na verloop van tijd om op een voorbijganger, dan is de letselschade van de voorbijganger wel gedekt op de AVB, maar het opnieuw metselen van de muur niet.

Eigen schade en vermogensschade
Je bent niet verzekerd voor jouw eigen schade of dat van jouw bedrijf. Ook directe vermogensschade , oftewel de financiële schade waarbij geen schade aan personen of spullen van anderen is ontstaan, is niet verzekerd.

Schade door of met een motorrijtuig
Motorrijtuigen hebben een eigen verzekering. Schade aan anderen is verzekerd met de WA-verzekering van het voertuig. Het risico dat medewerkers een ongeluk krijgen in het verkeer en letselschade oplopen, kun je verzekeren met de Werknemersschadeverzekering.

Daarnaast zijn er diverse andere uitsluitingen die per verzekeraar kunnen verschillen.

Wil je meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier