Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer kun je te maken krijgen met beroepsfouten. Denk aan een verkeerd advies, een verkeerde berekening of het verstrekken van onjuiste informatie. Schade die hierdoor ontstaat, is vaak alleen een financiële schade. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering.

  • Beroepsfouten verzekerd
  • Financiele schade
  • Verweerkosten meeverzekerd
  • Vergelijking verzekeraars

Vooral beroepen waarin het geven van advies een belangrijke rol speelt, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) zinvol. Als gevolg van een beroepsfout kan er vermogensschade (financiële schade) ontstaan, bijvoorbeeld door een verkeerd advies. Maar ook op het gebied van automatisering kunnen er fouten gemaakt worden.

Voorbeelden:
Je maakt software voor een webwinkel. Maar in de software van de voorraadadministratie zit een fout waardoor jouw klant zijn producten niet op tijd kan leveren.

Voor een klant verzorg je de belastingaangifte. Maar je vergeet rekening te houden met een nieuwe regeling. Daardoor betaalt jouw klant meer belasting dan nodig is.

Voor de bouwtekeningen die je hebt gemaakt als architect zijn foute berekeningen gemaakt. Daardoor kloppen de afmetingen van de bouwmaterialen niet. De bouw ligt een enige tijd stil omdat de berekeningen opnieuw gemaakt moeten worden. Pas daarna kan de bouw verdergaan. De schade die de klant daardoor oploopt, bijvoorbeeld het doorbetalen van zijn personeel in de tussenliggende periode, is verzekerd.

erzekerd zijn onder andere:

  • jouw bedrijf
  • jijzelf als ondernemer
  • jouw werknemers
  • uitzendkrachten
  • Stagiaires
  • Familieleden en huisgenoten die werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf

Mocht je aansprakelijk worden gesteld, dan zal de verzekeraar nagaan of je inderdaad aansprakelijk bent en indien nodig in verweer gaan. De verweerkosten die eventueel gemaakt worden, de juridische kosten, zijn tevens meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Ook als je ten onrechte aansprakelijk bent gesteld. Een voorwaarde hierbij is wel dat het moet gaan een schade die onder de dekking valt.

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd vanaf de ingangsdatum. Mocht je de verzekering beëindigen, dan is een eventuele schade die na de beëindigingsdatum gemeld wordt niet meeverzekerd.

Bij het afsluiten van een BAV is het mogelijk om het inlooprisico te verzekeren. Als het inlooprisico (of voorrisico) is verzekerd, dan ben je verzekerd als de schade is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de verzekering én je de schade meldt na de ingangsdatum van de verzekering. Een voorwaarde is wel dat de schade niet bij jou bekend mag zijn op het moment dat je de verzekering afsluit.

Mocht je de verzekering beëindigen of oversluiten naar een andere verzekeraar, dan kun je ook het uitlooprisico verzekeren. In dat geval is de schade die je meldt na de einddatum van de verzekering verzekerd. De schade moet dan wel zijn veroorzaakt tijdens de looptijd van de verzekering.

Schade aan personen of zaken
Schade aan personen en zaken is niet gedekt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor kun je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is daarom een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en is dus geen vervanging.

Boetes en garanties
Je kunt in jouw leveringsvoorwaarden of in een opdrachtbevestiging bijvoorbeeld opnemen dat je een boete betaalt als u jouw opdracht of advies te laat oplevert. Of je spreekt een garantie af. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.

Kostenoverschrijding
Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen.

Opnieuw leveren van een product op dienst
Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren.

Intellectuele eigendomsrechten
Schade als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals model- en auteursrechten en octrooien. Bij enkele verzekeraars is dit wel verzekerd met uitzondering van een inbreuk op een octrooi.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in de hoedanigheid van een bestuurder, commissaris of toezichthouder kan verzekerd worden met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Daarnaast zijn er diverse andere uitsluitingen die per verzekeraar kunnen verschillen.

 

Wil je meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier