Klusseniersverzekeringen

Beste Klussenier,

Welkom bij DBA advies. Samen met Het Klushuis bieden wij jou een interessant verzekeringspakket aan. Deze kun je naar eigen wens samenstellen. Hierbij kun je denken aan de volgende verzekeringen:

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Bouw- en montageverzekering (CAR Verzekering)
  • Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
  • Inventaris-/goederenverzekering
  • Eigen vervoersverzekering

Als Klussenier profiteer je hierdoor van uitstekende dekkingen tegen gunstige premies.

Hieronder worden de verzekeringen kort toegelicht.

Je laat een stuk zwaar gereedschap vallen en beschadigt zo een kostbare natuurstenen
vloer. Of er valt iets van uw steiger waardoor een voorbijganger gewond raakt. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt schade aan zaken en personen als je daarvoor aansprakelijk bent.

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering om de voortzetting
van jouw bedrijf te kunnen waarborgen. Echter niet alles is verzekerd met de deze
verzekering. Via deze link kun je een document downloaden met een toelichting wat er wel en niet onder de dekking valt.

De Bouw- en montageverzekering, ook wel CAR-verzekering genoemd, dekt de risico’s van bouwprojecten. Zowel tijdens nieuwbouw, aanbouw, verbouw als renovaties staat een bouwproject aan veel risico’s bloot. Denk bijvoorbeeld aan storm, vandalisme op de bouwplaats, een gebrek van een bouwmateriaal, een fout in het ontwerp of een ondeugdelijke uitvoering. Met deze verzekering zijn de bij de bouw betrokken partijen zoals de verzekeringnemer, de opdrachtgever, de hoofdaannemer, de (onder)aannemer, etc. onder één polis verzekerd. Vervelende discussies over wie bij schade voor de kosten moet opdraaien komen dus niet voor.

Onder projecten worden ook verstaan het plaatsen van keukens en badkamers. Indien
tijdens deze werkzaamheden schade aan een keuken of een badkamer wordt toegebracht is
deze schade verzekerd. Ook indien deze is gelegen in de aard of een eigen gebrek van het
werk.

Ook schade aan de eigendommen van de klant is meeverzekerd mits de beschadiging wordt veroorzaakt door de uitvoering van het werk en de beschadiging is veroorzaakt onder jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast is tijdens de bouwtermijn tevens verzekerd de schade die je als verzekeringnemer lijdt aan jouw hulpmateriaal, ongeacht door welke oorzaak en door diefstal. Het beschadigde of gestolen hulpmaterieel moet dan wel nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren. De kosten van verbetering en/of veranderingen van ontwerp, constructie of bouwmethode
zijn niet verzekerd onder de CAR-verzekering.

Voorbeeld:
Indien ’s nachts een gemetselde muur omvalt door een flinke windvlaag als gevolg van een
slecht aanlegde fundering, dan vallen de kosten om de muur weer opnieuw op te bouwen
wel onder de dekking, maar de verbetering van de fundering niet.

De Bouw- en montageverzekering is een belangrijke verzekering met een ruime dekking. Echter niet alles is verzekerd met de deze verzekering. Via deze link kun je een document downloaden met hierin een toelichting wat er wel en niet onder de dekking valt.

Een opdrachtgever die maar niet betaalt, een geschil met een leverancier of opdrachtgever
of een verschil van inzicht met de gemeentelijke dienst over een vergunning? Conflicten
kunnen slepend en kostbaar zijn. Met de bedrijfsrechtsbijstandverzekering heb je in zo’n geval recht op juridische adviezen, het verlenen van rechtshulp en, waar nodig, het betalen van kosten van rechtsbijstand. De verzekering verzekert je van professionele ondersteuning bij bijna al uw zakelijke geschillen.

Een brand in de werkplaats of diefstal van gereedschappen. Dit zijn enkele voorbeelden die
met de Inventaris-/goederenverzekering verzekerd zijn. Deze verzekering dekt jouw
bedrijfsinventaris, jouw gereedschappen en materialen in jouw garage, schuur of gehuurde
loods.

De Eigen Vervoerverzekering dekt schade aan de vervoerde goederen en jouw eigen spullen.
Diefstal van gereedschap uit jouw bestelauto is dus ook gedekt, 24 uur per dag. Gedekt is onder andere: schade door diefstal, schade door een verkeersongeval en schade ontstaan bij
laden en lossen. Schades aan goederen van anderen vallen niet onder deze verzekering.

Opmerking diefstaldekking
Mochten jouw goederen gestolen worden, dan moeten er wel sporen van braak zijn om voor uitkering in aanmerking te komen. Helaas beschikken dieven tegenwoordig over steeds slimmere technologieën, waarmee zij jouw bestelauto kunnen leeghalen zonder enige vorm van braakschade. Dat is niet alleen heel vervelend omdat je op dat moment geen gereedschappen hebt om jouw werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar ook omdat er geen sporen van braak zijn waardoor je geen recht hebt op een uitkering vanuit de eigen vervoersverzekering.

Om diefstalrisico te voorkomen, vinden verzekeraars het belangrijk dat er voldoende preventieve maatregelen worden getroffen. En de oplossing is eenvoudig. De deuren aan de achterzijde kun je beveiligen met een trekhaakslot. Als de bestelauto ook een zijdeur heeft, dan kun je deze deur aan de binnenzijde voorzien van een degelijk slot. Met deze maatregelen is het niet meer interessant om in te breken in jouw bestelauto. Lukt het ondanks deze maatregelen toch om in te breken, dan zullen er sporen van braak zijn. In dat geval hebt u recht op een uitkering vanuit de eigen vervoersverzekering. Een geruststellende gedachte.

 

Wie is DBA advies?

​DBA advies is een financieel advieskantoor is een financieel advieskantoor met vestigingen in Barneveld en Lunteren. Met 20 enthousiaste medewerkers staan wij voor jou klaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken en bankzaken.

Bij ons staat klant- en servicegerichtheid met oog voor het menselijke aspect voorop. Met een persoonlijke en laagdrempelige benadering proberen wij langdurige relaties op te bouwen. Dit doen we al ruim 80 jaar met kundige medewerkers.

Bij het behartigen van jouw belangen staan de volgende kernwaarden centraal: betrokken, veelzijdig en vertrouwd.

Waarom collectieve verzekeringen?

Je kunt je bijna overal voor verzekeren. Toch zijn niet alle verzekeringen nodig. Maar er is een aantal verzekeringen waar je als Klussenier niet om heen kunt. Daarnaast maak je vooral in de beginfase diverse kosten, terwijl er nog geen opbrengsten zijn. Daarom heeft Het Klushuis ons gevraagd om in kaart te brengen welke risico’s je kunt lopen als zelfstandig ondernemer en welke verzekeringsmogelijkheden er zijn om deze risico’s af te dekken. Verder hebben wij ook met diverse verzekeraars afspraken gemaakt over de premie. En dat is gunstig voor jou. Zo kunnen wij jou ruime dekkingen aanbieden tegen concurrerende premies.

Meedoen is eenvoudig

Het Klushuis verplicht je niet tot het afsluiten van verzekeringen, maar adviseert je wel om goed na te denken welke risico’s je wel of niet wenst te lopen. Als je offerte wenst te ontvangen, dan kun je het onderstaande aanmeldformulier ingevuld mailen naar info@dba-advies.nl. Mocht je uiteindelijk akkoord gaan, dan zul je een e-mail van ons ontvangen met een link waarmee je het verzekeringspakket online kunt aanvragen.

Overige verzekeringen

Ook voor overige verzekeringen ben je bij ons op het juiste adres. Hierbij kun je denken aan de bestelautoverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of voor een oudedagsvoorziening.

Meer informatie

Indien je vragen of opmerkingen hebt of informatie wenst over andere verzekeringsmogelijkheden, neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0342 – 404180 of je kunt een e-mail sturen naar info@dba-advies.nl.

Met vriendelijke groet,

DBA advies

  • Een pakket op maat
  • Uitgebreide dekkingen
  • Gunstige premies
  • Hulp bij schade